Valtuustoaloite maksuttomista oppimateriaaleista toisen asteen opiskelijoille

Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan Suomessa elää jopa 160 000 lasta ja nuorta köyhyyden tai syrjäytymisen vaarassa. Suomalaisista 15 % ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä. Tilanne on erityisen huolestuttava pienituloisten perheiden lapsilla. Monella ei olisi varaa opiskella ilman vanhempien rahallista tukea tai omaa työssäkäyntiä – eivätkä ne ole kaikille mahdollisia vaihtoehtoja.

Opetushallituksen tuoreen selvityksen mukaan jopa joka kolmannella lukiolaisella on taloudellisia vaikeuksia. Kolmen vuoden opiskelujen arvioidaan maksavan lukiolaiselle jopa 2500 euroa. Ammatillisissa oppilaitoksissa kulut vaihtelevat riippuen opintoalan vaatimista työvälineistä.

Vuoden 2018 nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan joka neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo rahapulan vaikuttaneen opintojen keskeytymiseen. Kokonaan ilman tutkintoa tai opiskelupaikkaa olevista nuorista lähes puolet kertoo rahanpuutteen karsineen heidän opiskeluvaihtoehtojaan.

Koulutuksen periytyminen on uhka mahdollisuuksien tasa-arvolle ja yhdenvertaiselle yhteiskunnalle. Nuorilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella toisella asteella. Espoo-tarinassa kaupunki on sitoutunut torjumaan lapsiperheköyhyyttä sekä toimimaan asukaslähtöisesti ja yhdenvertaisuutta edistäen.

Mahdollisia toimenpiteitä toisen asteen koulutuksen kustannusten alentamiseksi tulisi kartoittaa paitsi valtakunnallisesti, myös kunnallisella tasolla. Maksuttomien työvälineiden lisäksi tulisi selvittää esimerkiksi kirjastojen mahdollisuutta tarjota oppimateriaaleja lainaksi nykyistä laajemmin yliopistojen kirjastojen tapaan.

Yllä olevan perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoon kaupunki

  1. laatii perusteellisen selvityksen toisen asteen koulutuksen kustannuksista Espoossa eri oppilaitoksissa,
  2. selvittää, missä määrin toisen asteen koulutuksen keskeytykset johtuvat taloudellisista syistä,
  3. selvittää, millaisia tukimuotoja tai oppimateriaalien tarjoamisen tapoja toisella asteella voitaisiin kehittää ja millaisia kustannuksia tämä aiheuttaisi kaupungille sekä
  4. kehittää tiedonsaantia ja taloudellisen tuen muotoja toisen asteen opiskelijoille yhteistyössä järjestöjen ja oppilaitosten kanssa opiskelijoiden yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.