Vuosikertomus 2017

Vuonna 2017 muun muassa puolustimme laadukasta koulutusta, rakensimme kivaa kaupunkia, edistimme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja vastustimme rasismia. Vuosi jää tietenkin mieleen myös kuntavaaleista, joissa sain espoolaisilta vahvan luottamuksen jatkaa työtä inhimillisen, kekseliään ja avoimen kaupungin puolesta. Siitä suuri kiitos.

Summaan tuttuun tapaan vuosikertomuksessa menneen vuoden pääteemat, keskeiset tapahtumat ja asioita, joiden puolesta olen tehnyt töitä. Aiempiin vuosikertomuksiini pääset tutustumaan täällä: 2016 2015 2014 2013

Vaalivoiton myötä vihreistä tavoitteista totta

Kuntavaaleissa saimme hienon vaalivoiton koko maassa ja esimerkiksi juuri Espoossa vihreiden painoarvo kasvoi merkittävästi. Minä sain yli 1270 ääntä ja kunnian toimia valtuustoryhmämme varapuheenjohtajana. Ryhmä myös valitsi minut sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajaksi, mikä on Vihreiden ensimmäinen ison lautakunnan puheenjohtajuus Espoossa.

Vaalien jälkeisissä strategianeuvotteluissa teimme tuloksellista työtä koulutuksen, varhaiskasvatuksen, köyhyyden torjunnan ja luonnon puolesta. Kaikkien lasten tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen säilyy ja ryhmäkokoja ei kasvateta, viisivuotiaille aloitetaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu, opetuksen laatu turvataan, kaupungista tehdään hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, joukkoliikennettä ja pyöräilyä edistetään, sisäilmaongelmiin puututaan ripeästi ja luontoa suojellaan kasvavassa kaupungissa. Uuden strategian myötä ryhdytään myös vahvemmin torjumaan lapsiperheköyhyyttä ja asuinalueiden välistä segregaatiota.

Seuraavaksi edellytimme, että nämä yhdessä sovitut linjaukset näkyvät kaupungin talousarviossa vuodelle 2018. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen on paras satsaus tulevaisuuteen. Se tarkoittaa laadukasta ja tasa-arvoista varhaiskasvatusta ja koulutusta, mutta myös pahoinvointiin puuttumista ja matalia kynnyksiä avun äärelle. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa esitimme johdollani yksimielisesti lisäpanostusta koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajien ja -lääkärien määrän lisäämiseen, lastenpsykiatrian avohoitopalveluiden saatavuuden parantamiseen sekä nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen. Lisäksi saimme enemmistön lautakunnasta vastustamaan asiakasmaksujen jättikorotuksia. Yhteistyössä on voimaa, sillä nämä tärkeät esitykset menivät talousarvioneuvotteluissa läpi.

Talousarviossa varmistimme myös, että tokaluokkalaisilla on jatkossakin kohtuuhintainen iltapäivähoito. Kieliä aletaan opiskella aiemmin. Erityisopetukseen, koulunkäyntiavustajiin ja koulukuraattoreihin panostetaan siellä, missä tarve on suurin. Liikunta- ja nuorisojärjestöjen avustuksia lisätään. Myös pyöräily ja vesiensuojelu ottavat harppauksia eteenpäin, kun niitä hoitamaan saadaan käsipareja.

Työtä laadukkaan, tasa-arvoisen koulutuksen puolesta

Työ koulutuksen ja varhaiskasvatuksen puolesta jatkui läpi vuoden. Keväällä toimin Vihreiden koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtajana ja johdollani valmisteltiin puolueelle kokoelma keinoja eriarvoisuuden torjumiseen ja maailman parhaan koulun rakentamiseen. Jokaiselle lapselle oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan varhaiskasvatukseen, jokaiselle nuorelle opiskelupaikka peruskoulun jälkeen. Korjataan homekoulut, parannetaan opinto-ohjausta ja otetaan koulupudokkaista koppi. Näin linjasi Vihreiden puoluevaltuuskunta esityksestämme.

Osallistuin Kelloseppäkoulun mielenilmaukseen ammatillisen koulutuksen leikkauksia vastaan. Vedin Aalto-yliopiston naistenpäivän seminaarissa paneelikeskustelun, jossa etsittiin uusia tapoja oppia ja herättää oppimisen iloa. Myös erot matematiikan oppimistuloksissa olivat pinnalla. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tiimoilta esitin, että kaupunki varmistaa etenkin uusien asuinalueiden suunnittelussa ja täydennysrakentamisen yhteydessä, että eri alueilla on edellytykset toteuttaa monipuolista lasten ja nuorten harrastustoimintaa, ja että esimerkiksi järjestöt otetaan mukaan mahdollisten harrastustilojen suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. 

Kiva kaupunki, jossa on helppo liikkua

Keväällä 2016 tekemäni valtuustoaloite kaupunkipyörien tuomisesta Espooseen toteutui! Ensin pyöriä kokeiltiin pienimuotoisesti kesällä Matinkylä-Olarin alueella. Sittemmin tehtiin päätös, että kaupunkipyörän selkään pääsee hyppäämään myös tulevina kesinä ja entistä useamassa paikassa Espoossa. Iloisesti kilpailutuksessa toimittajaksi valikoitui sama putiikki kuin Helsingissä eli jatkossakin kaupunkifillareilla pääsee suhaamaan halutessaan myös kuntarajan yli näppärästi.

Parkkipaikkakeskustelu kävi yhä kuumana. Alkuvuodesta saimme Otaniemen parkkipaikkavaatimuksia höllennettyä, mikä helpottaa kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen rakentamista. Vuokra on opiskelijan kukkaron suurin yksittäinen menoerä. Siksi edullinen asuminen on yksi tärkeimmistä keinoista tukea opiskelijoita ja se auttaa myös keskittymään opintoihin. Valtuustossa fakta opiskelijoiden keskimääräistä pienemmistä pysäköintitarpeista herätti kuitenkin tunteita ja peräti tytöttelyä. Erikoisen keskustelun päätteeksi kokoomus, demarit, perussuomalaiset, rkp, keskusta ja kd äänestivät nurin toivomusponnen, jossa ehdotin että erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärelle voitaisiin kaavoittaa myös kokonaan autottomia opiskelija-asuntokohteita. Onneksi Espoossa on aktiivisia opiskelija-asuntotoimijoita, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin kanssa opiskelijoiden edullisen asumisen puolesta, joten tämä keskustelu epäilemättä jatkuu myös tulevaisuudessa.

Yhdenvertaisuuden puolesta, rasismia vastaan

Maaliskuun ensimmäinen päivä oli ilon ja rakkauden päivä, kun tasa-arvoinen avioliittolaki astui vihdoin  voimaan. Vain pari viikkoa aikaisemmin eduskunta äänesti selkein luvuin kumoon kansalaisaloitteen, joka yritti estää ihmisten yhdenvertaisen kohtelun. Rakkaus voitti

Tasa-arvo ei ole valmis, ei kotona, päiväkodeissa eikä työpaikoilla. Siksi vaadin perhevapaiden uudistamista, jotta myös isät saadaan kannustettua kakkavaippojen äärelle, ja kahlitsevien sukupuoliroolien purkamista, jotta jokainen lapsi saa kasvaa omana itsenään.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa myös oikeutta olla turvassa. Siksi tuomitsin jyrkästi rasismin niin valtuustosalissa kuin sen ulkopuolellakin sekä osallistuin pakkopalautuksia vastustavaan mielenosoitukseen. Jokaisella meistä ihmisistä on oikeus inhimilliseen kohteluun ja turvallisuuteen.

Lopuksi

Uskon, että insinööreillä on tärkeä roolinsa maailman parantamisessa, joten lähdin ehdolle ammattiliittoni Tekniikan Akateemisten (TEK) valtuustovaaleissa. Ilokseni tulin valituksi valtuustoon kaikista ehdokkaista toiseksi suurimmalla äänimäärällä ja vihreiden ääniharavana. Pääsin myös kertomaan Tekniikka&Talous-lehdelle, onko Juha Sipilä esikuvani (ei ole)! Vihreissä jättäydyin neljän vuoden jälkeen ainakin hetkeksi tauolle puoluehallituksesta, puheenjohdin ikimuistoisen puoluekokouksen ja johdin puolueen GMO-teknologiaa käsittelevan keskustelupaperin valmistelun

Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhlapäivänä pohdin kaikkea sitä, mitä tässä maassa rakastan. Luontoa, tasa-arvoa, koulutusta. Vapautta, rauhaa, demokratiaa. Sisua ja sisukkaita suomalaisia. Ja paljon muuta

Mitä seuraavaksi?

Tehtävä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana on tärkein luottamustoimeni. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kohentaminen, vammaispalveluiden saatavuuden varmistaminen, vanhusten kotihoidon kehittäminen, digitalisaation hyödyntäminen ja lukemattomat pienet ja suuret kehitysprojektit ovat työn alla. Jo viime syksynä laitoimme alulle selvityksen lastensuojelun tilanteesta ja teimme aloitteen välttämättömien terveyspalveluiden ja huolenpidon turvaamisesta paperittomille henkilöille

Jatkan tietenkin valtuustoryhmän varapuheenjohtajana ja HSL:n hallituksen varajäsenenä työtä myös muiden minulle rakkaiden teemojen, kuten koulutuksen ja joukkoliikenteen parissa. Tänä vuonna käydään ainakin yhdet vaalit, joissa ehdokkaani on yhdenvertaisuuden ja ympäristön tinkimätön puolustaja ja kokenut rauhanrakentaja Pekka Haavisto. Mikäli horjuen edennyt ja Espoonkin lausunnossaan kritisoima sote- ja maakuntauudistus päätyy maaliin, edessä on toki myös maakuntavaalit. Elämme jännittäviä aikoja.

Kiitos kaikille edellisestä vuodesta ja toiveikasta vuotta 2018!