Saara Hyrkkö

Riksdagsledamot och stadsfullmäktigeledamot i Esbo

Världen blir inte bättre av sig själv. I Finland behöver vi en ny generation av beslutsfattare som har mod att rädda världen. Jag är Saara Hyrkkö, en 33-årig riksdagsledamot, stadsfullmäktigeledamot och ordförande i social- och hälsovårdsnämnden i Esbo. Jag är diplomingenjör från Aalto Universitetet och bor i Tapiola med min make och vår ettårig.

Jag är en analytisk optimist och en feminist som oavbrutet arbetar för en bättre värld. Jag deltar i politiken för att värna om utbildning, jämställdhet och miljön. Mina kärnvärden är jämställdhet, rättvishet, frihet, humanitet och öppenhet.

Kapaciteten att lösa problem. Färdigheten att lära sig. Modigheten att ta beslut. Önskan att hitta gemensam grund. Modet att handla enligt sina värderingar. Dessa är enligt mig egenskaper som vi borde begära från våra beslutsfattare och jag själv försöker att tjänstgöra enligt dessa principer som riksdagsledamot. 

Tack för förtroende i kommunalvalet. Jag blev omvald till Esbo fullmäktige. Jag är tacksam för att få fortsätta mitt arbete med utbildning, mental hälsa, klimat, natur, jämlikhet, stöd till familjer och barns deltagande. De två viktigaste frågorna för den kommande perioden är dessa: Hur kan vi se till att vår stad och alla dess invånare återhämtar sig efter pandemin? Och arbetar vi tillräckligt hårt för att bekämpa klimatkrisen och bygga ett samhälle som arbetar hållbart för miljön?

Läs mer: Mina svar i Yles valmaskin på svenska

***

Mitt arbete i riksdagen

I riksdagen arbetar jag som vice ordförande för Gröna riksdagsgruppen. Jag är medlem i Utrikesutskottet och Lagutskottet och ersättare i Kulturutskottet och Finansutkskottet. Jag är också ordförande för parlamentarikergruppen för sexuella rättigheter och utveckling och är medlem i förvaltningsråd av Yleisradio.

UTBILDNING FÖR ALLA

Som riksdagsledamot gör jag allt jag kan för att fortsätta hålla högkvalitativ utbildning möjlig för alla. Vi ska hålla på avgiftsfri utbildning och bra lärare. Vi ska se till att varje ungdom får fortsätta studera efter grundskolan, investera i forskning och främja ett fortlöpande lärande. Vi bör återställa barnens rätt till dagvård och småbarnspedagogik, och små gruppstorlekar.

VÄLFÄRD FÖR ALLA

Som riksdagsledamot gör jag allt jag kan för att förbättra mentalvården och erbjuda alla vård. Vi ska sänka tröskeln att söka hjälp. Stöd och vård måste vara tillgängliga utan onödigt arbete. Vi ska stärka grundläggande tjänster, bekämpa utanförskap och införa basinkomst. Vi måste se till att vi har ett välfärdsstat också i morgon.

JÄMLIKHET FÖR ALLA

Som riksdagsledamot gör jag allt jag kan för att förnya familjeledigheten och göra jämställdheten sann. Jämställdhet och mänskliga rättigheter måste försvaras ordentligt. Feminism behövs inom barnarådgivning, förskola, armé, vårdnadstvister och i arbetslivet.

FRAMTIDEN FÖR ALLA

Som riksdagsledamot gör jag allt jag kan för att stoppa klimatförändringen och skydda naturen. Klimatuppvärmningen måste begränsas till 1,5 grader och utrotningsvågen stoppas så att jorden förblir livskraftig för kommande generationer. Vi ska stoppa koldioxidutsläppen, bygga spår, och skydda skogar, mossar och Östersjön.