Talousarvioaloite: Nuorten maksuttoman ehkäisyn laajentaminen

Monet kunnat ovat ryhtyneet tarjoamaan maksutonta ehkäisyä nuorille, mikä on vähentänyt raskaudenkeskeytyksiä ja seksitauteja sekä tuottanut kustannussäästöjä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL ovat suositelleet, että kunnat tarjoaisivat maksuttoman ehkäisyn alle 20-vuotiaille. Väestöliitto kannattaa maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille. Raskaudenkeskeytyksiä tehdään eniten 20-24-vuotiaiden ikäryhmässä, mikä puoltaa korkeampaa ikärajaa. Tämän ikäluokan nuoret ovat myös usein vähävaraisia opiskelijoita, joille ehkäisyn hankkiminen voi olla kohtuuttoman kallista.

Espoossa tarjotaan maksutonta ehkäisyä rajoitetuksi ajaksi alle 20-vuotiaille nuorille ja 20-24-vuotiaille ensisynnyttäjille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet hormonaalista ehkäisyä. Esimerkiksi Helsinki on puolestaan päättänyt tarjota maksutta alle 25-vuotiaille kierukan tai ehkäisykapselin aina sekä ehkäisypillerit ja ehkäisyrenkaat vuodeksi. Lisäksi Helsingissä on päätetty lisätä maksuttomien kondomien jakelua.

Maksuttoman ehkäisyn rinnalla on tarkoituksenmukaista tehostaa myös neuvontaa seksitautien ehkäisystä ja seksuaaliterveydestä esimerkiksi ehkäisyneuvoloissa, kouluissa ja nuorisotaloilla. Myös kondomeja kannattaa jakaa nuorille siellä, missä heidät parhaiten tavoittaa. Kondomien tarjoaminen muiden ehkäisymenetelmien rinnalla on tärkeää, jotta seksitauteja ehkäistään tehokkaasti ja vastuu ehkäisystä jakautuu tasaisesti eri sukupuolten välillä.

Seksuaaliterveyteen panostaminen on pitkäjänteistä ennaltaehkäisyä. Laajojen kansainvälisten ja myös suomalaisten tutkimusten mukaan maksuton ehkäisy säästää kustannuksia. Erityisesti ns. pitkävaikutteiset ehkäisymenetelmät (kapselit, kierukat) ovat kustannustehokkaimpia ja luotettavimpia käytössä. Varsinkin ehkäisyn aloitushetkellä on hyvä tarjota mahdollisuus erilaisiin menetelmiin.

Esitän talousarvioaloitteena, että vuoden 2019 talousarvioon sisällytetään tarvittavat määrärahat maksuttoman ehkäisyn laajentamisesta kaikille alle 25-vuotiaille espoolaisnuorille.