Valtuustoaloite lastensuojelun jälkihuollon ikärajan säilyttämiseksi 25 ikävuodessa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

Lastensuojelun jälkihuollolla tarkoitetaan sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen tarjottavaa kokonaisvaltaista tukea lapselle tai nuorelle. Jälkihuollon tarkoituksena on tukea lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle. 

Lastensuojelun jälkihuollon lakisääteistä ikärajaa ollaan laskemassa 25 ikävuodesta 23 ikävuoteen. Tämä on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaiden kannalta ongelmallista monestakin syystä.

Read More

Kirjallinen kysymys huumekuolemien ehkäisystä ja valvotuista huumeiden käyttöhuoneista

Eduskunnan puhemiehelle

Huumeiden käyttö on lisääntynyt Suomessa koko 2000-luvun ajan. Tilastokeskuksen mukaan huumekuolemia oli vuonna 2021 enemmän kuin kertaakaan mittaushistorian aikana eli vuodesta 2006. Suuri enemmistö huumemyrkytyskuolemien uhreista on miehiä. Suurin osa alle 18-vuotiaista huumemyrkytykseen kuolleista on puolestaan naisia.

Read More

Mediassa menneen reilun kuukauden kuluessa

Puheenjohtajan tehtävä on raivata tilaa Vihreiden viestille julkisessa keskustelussa. Julkisuus ei ole itseisarvo, vaan väylä puhutella ihmisiä ja tehdä tavoitteitamme tutuksi sekä keino luoda painetta ja vaikuttaa maailman menoon.

Onnistuminen vaatii puheenjohtajalta kykyä ottaa johtajuutta, asettaa agendaa ja osallistua monipuolisesti ajankohtaiseen keskusteluun. Konkreettisesti tämä tarkoittaa tarttumista ajankohtaisiin aiheisiin, vikkelää kannanmuodostusta aiheeseen kuin aiheeseen sekä uusia kiinnostavia avauksia, jotka ylittävät uutiskynnyksen.

Puheenjohtajaehdokkaalla ei ole yhtä voimakasta megafonia kuin puheenjohtajalla, mutta olen halunnut jo kampanjan aikana nostaa uusia ajatuksia keskusteluun ja toki muutenkin kommentoida aktiivisesti esimerkiksi hallitusneuvotteluista tihkuvia tietoja.

Ohessa otteita artikkeleista ja muista kirjoituksista, joissa olen tuonut keskusteluun poliittisia avauksia sen jälkeen, kun asetuin ehdolle Vihreiden puheenjohtajaksi:

Read More

Nämä neljä asiaa muuttuu.

Multa on välillä kysytty, miten voin uudistaa puoluetta, kun olen ollut mukana niin pitkään. Uskon, että kokemus on nimenomaan voimavara, kun rakennamme kestävää muutosta. Tunnen puolueen kipukohdat, olen ollut tekemässä edellistä kasvua ja toisaalta nähnyt mokia ja kriisejä, joiden läpi olemme menneet puolueena. Kokeneena johtajana hahmotan, mitä muutoksen johtaminen vaatii ja mihin se voi kompastua.

Nämä neljää asiaa muuttuu, jos minut valitaan puheenjohtajaksi:

Read More

Metsien oma yhteiskuntasopimus ratkaisuksi ainaiseen riitelyyn

Metsät ovat suomalaisille valtavan tärkeitä. Vuosia ne ovat kuitenkin olleet julkisen riidan kohteina. Samalla Suomen ilmastotavoite lipuu kauemmas, metsäluonto köyhtyy, metsänomistajat ovat epävarmoja tulevaisuudestaan ja metsäteollisuuden kansainvälinen maine kärsii. Näin ei voi jatkua.

Tarvitsemme yhteiskuntasopimuksen metsistä. Avasin ehdotustani tänään Suomenmaan haastattelussa.

Read More

Avaimet Vihreiden kasvuun ovat rohkeus, kiinnostava politiikka ja oma kirkas linja

Mistä avaimet Vihreiden kasvuun? Rohkeus. Kiinnostava politiikka. Kirkas oma linja.

Haluan uudistaa Vihreitä tavalla, joka kirkastaa mielikuvaa meistä, eikä hämärrä sitä entisestään. En halua light-kokoomusta tai tasapaksua vasemmistopuoluetta, joka vain hienosäätää vallitsevaa todellisuutta.

Haluan rohkean puolueen, joka ehdottaa ja vie läpi kiinnostavia, toimivia ratkaisuja isoihin ja ihmisen kokoisiin ongelmiin. Puolueen, joka ajattelee uusia ajatuksia ja uskaltaa nostaa ne pöytään.

Read More

Ensimmäiset sata päivää

Usein sanotaan, että johtajan ensimmäiset sata päivää ovat ratkaisevan tärkeitä.

Viikon kuluttua Vihreiden uuden puheenjohtajan ensimmäinen linjapuhe on pidetty. Puhe viitoittaa alkavan uudistustyön ja oppositiopolitiikan suuntaa. Tiedotustilaisuuksissa ja haastatteluissa vastaukset eivät ole enää puheenjohtajaehdokkaan vastauksia, vaan puolueen vastauksia. Päivä 1/100 alkaa olla paketissa.

Read More

Miten Vihreistä tehdään taas johtava koulutuspuolue?

Vihreissä luotamme koulutuksen ja sivistyksen maailmaa muuttavaan voimaan. Laadukas koulutus on sekä tasa-arvon että työllisyyden vankkumaton tukipilari, joka luo perustan Suomen menestykselle ja ihmisten hyvinvoinnille. Kyse ei ole vain osaamisen, tiedon ja taitojen kartuttamisesta, vaan myös ihmisenä kasvamisesta, yhteisöön kuulumisesta ja uuden luomisesta. Sivistys on niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin vapauden tae.

Siksi puolustamme tinkimättömästi tasa-arvoista koulutusta.

Read More