Valtuustoaloite lasten kuulemisen kehittämisestä

Valtuustoaloite lasten kuulemisen kehittämisestä

Jokaisella lapsella taustasta ja iästä riippumatta on oikeus ilmaista mielipiteensä ja tulla
kuulluksi. Aikuisten velvollisuus on huolehtia, että tämä lasten oikeuksien sopimukseen
perustuva ja perustuslaissakin turvattu oikeus toteutuu.

Pienempien lasten kuulemista voidaan toteuttaa päiväkodeissa ja alakouluissa esimerkiksi niin,
että lapset voivat vaikuttaa leikkeihin, tilan sisustukseen tai teemapäiviin. Mielipiteen ilmaisuun
rohkaiseminen kannustaa lasta kertomaan ajatuksistaan ja lisää lapsen toimijuutta.
Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa löytyykin Espoossa runsaasti tähän liittyvää osaamista ja
hyviä käytäntöjä. Kaikilla toimialoilla ja kaikissa yksiköissä käytännöt eivät ole yhtä vakiintuneita.

Eräs kuusivuotias espoolainen ihmetteli, miksi esimerkiksi lähileikkipuiston remontista ei
järjestetä omaa kyselyä leikkipaikkaa käyttäville lapsille. Monesti lapset voisivat toki
kommentoida suunnitelmia vanhempiensa avustuksella olemassaolevia kanavia pitkin, mutta
lasten todellisen osallisuuden toteutumisen kannalta omat, ikätasoiset vaikuttamisen keinot ja
kanavat olisivat välttämättömiä. Jotta osallisuuden toteutuminen ei olisi satunnaista, tarvitaan
sitä tukevia rakenteita ja koulutusta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että lasten kuulemiseen liittyviä käytäntöjä ja
osaamista vahvistetaan eri toimialoilla siten, että myös lapset pääsevät vaikuttamaan, ja että
tämä huomioidaan Espoon osallisuusmallia kehitettäessä.

Aloitteeni allekirjoitti 22 valtuutettua.