Lasten kuulemisen kehittäminen etenee Espoossa

Lapsi pääsi tänään hetkeksi mukaan kaupunginvaltuuston kokoukseen. Täysin sattumalta juuri tänään oli käsittelyssä valtuustoaloitteeni lasten kuulemisen kehittämisestä.

Aloite sai alkunsa erään kuusivuotiaan espoolaisen osuvasta kysymyksestä. Hän oli hoksannut lähileikkipuistonsa remontin ja ihmetteli, miksi leikkipaikan käyttäjät eli lapset eivät pääse vaikuttamaan.

Read More

8 keinoa lasten ja nuorten osallisuuden lisäämi­seksi

Vihreän eduskuntaryhmän ja Vihreiden nuorten yhteinen avaus, jonka julkaisimme yhdessä Vihreiden nuorten puheenjohtaja Brigita Krasniqin kanssa.

Vihreä eduskuntaryhmä ja Vihreät nuoret haluavat, että jokaisen lapsen ja nuoren ääni kuuluu yhteiskunnassa. Tämän takaamiseksi tarvitsemme tekoja, jotka lisäävät osallisuutta, kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksia. 

Jokaisella lapsella taustasta ja iästä riippumatta on oikeus ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluksi. Aikuisten velvollisuus on huolehtia, että tämä lasten oikeuksien sopimukseen perustuva oikeus toteutuu. Lapsilla ei ole mahdollisuutta äänestää tai asettua ehdolle vaaleissa, jolloin päätökset eivät välttämättä edusta riittävästi erilaisista taustoista tulevia lapsia ja nuoria. Siksi tarvitaan muita vaikuttamisen kanavia.

Read More