Tila- ja asuntojaosto 12.8. investointisuunnitelma

Kunnallispoliittinen syksy käynnistyi tila- ja asuntojaoston kokouksella. Isoimpana asiana oli kesäkuussa pöydälle jätetty investointiohjelma vuosille 2014-2018. Päätimme esittää koulujen ja päiväkotien peruskorjausten jouduttamista sekä Matinkylän pitkään odotetun uimahallin toteuttamista tulevalla kaudella. Ohessa selostusta myös muista listan asioista.

3. Tilakeskus-liikelaitoksen talousarvion muuttaminen investointien osalta (kh-kv-asia)
Yleisesti ottaen kustannusten nouseminen ihmetytti laajasti, erityisesti muutenkin tyyriiltä tuntuvan huoltorakennuksen osalta. Suullisesta selvityksestä kävi ilmi, että alkuperäinen kustannusarvio ko. rakennukselle oli kirjattu talousarvioneuvotteluissa ennen hankesuunnitelman valmistumista. Siksi sitä on virkamiesvalmistelussa täytynyt tarkentaa.

Johtopäätökseni on, että talousarvioprosessissa on kehitettävää. Luottamushenkilöiden tekemiin ja kenties jo aikomiin linjauksiin pitäisi saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asiantuntevat kustannusarviot virkavalmistelun kautta, jotta vastaavilta yllätyksiltä vältytään.

Itse rakennus on kuitenkin tärkeä saada Espoon keskuksen alueen liikuntatoiminnan käyttöön, joten hyväksyimme esityksen mukaan. Perussuomalaisten Kilpi esitti asian hylkäämistä ja jätti eriävän mielipiteen päätöksestä.

4. Tilakeskus-liikelaitoksen vastaukset liikelaitosta koskeviin vuoden 2014 raha-asia-aloitteisiin (pöydälle 17.6.2013)
Nämä pöydättiin viimeksi, koska haluttiin käsitellä se kimpassa investointiohjelman kanssa. Vastaukset hyväksyttiin esityksen mukaan.

5. Tilakeskus-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2014-2018 investointien osalta
Jaosto kävi aiheesta keskustelua jo ennen kokousta ja kokouksessa viimeisteltiin yksimielisesti hyväksytty yhteinen kokonaisesitys. Koulujen ja päiväkotien peruskorjausten jouduttamisesta oltiin harvinaisen yksimielisiä – tässä kohden säästäminen voi hyvinkin tulla pitkällä aikavälillä rutkasti kalliimmaksi.

Investointiohjelmaan lisättiin seuraavat muutokset:

  • Laaksolahden jäähallin osalta käynnistetään neuvottelut vaihtoehtoisista toteutustavoista ennen investointiohjelman hyväksymistä.
  • Matinkylän uimahallin rakentaminen ajoitetaan aloitettavaksi vuonna 2016.
  • Träskändan kartano lisätään selvityskohteeksi.
  • Koulujen ja päiväkotien peruskorjausten kiirehtimisen osalta tehdään kustannusarvio korjaustahdin kiirehtimisestä 2-3 päiväkodilla/koululla vuodessa (sisältäen väistötilojen kustannukset) siten, että jaosto ehtii käsitellä sitä ennen kaupunginhallituksen budjettikäsittelyä.

Lisäksi edellytettiin, että

  • vuoden 2014 aikana laaditaan tai päivitetään hankesuunnitelmat kaikille kouluille ja päiväkodeille, joiden sisäilmaongelmien poistaminen edellyttää peruskorjaamista. Vuoden 2015 talousarvion yhteydessä päätetään näitä koskevasta aikataulusta.
  • Sisäilmaongelmien syntymisen syyt kouluissa ja päiväkodeissa analysoidaan, ja tulokset tästä sekä niistä seuraavista toimenpiteistä tuodaan jaoston käsittelyyn.

Olen tyytyväinen päätökseemme. Talousarviokäsittely on toki vasta alkuvaiheessa, mutta toivottavasti nämä linjaukset pitävät myös lopullisissa neuvotteluissa syksyllä.

Nostin lisäksi esiin aiemminkin esillä pitämäni tarpeen saada kaupungin verkkosivuille reaaliaikaista tietoa kaupungin korjaussuunnitelmista, remonttien etenemisestä ja väistötiloista, jotta vanhempien ei tarvitse ainakaan epätietoisuuden takia kantaa lisähuolta. Asia olikin liikahtanut eteenpäin tällaisen tiedotteen verran, ja toivon mukaan lopullisen investointiohjelman hyväksymisen jälkeen saadaan vielä laajempi tietopaketti asukkaiden ulottuville.

6. Viranhaltijoiden päätökset
Ei ihmeempää.

7. Kokouksessa kuultu selostus: valtion tukema vuokra-asuntokanta Espoossa
Hyvä katsaus (pptx) valtion tukeman vuokra-asuntokannan määrästä ja sijoittumisesta Espoossa. Kilven (ps) tekemä esitys vapautuvien ARA-kohteiden hintatasosta linjaamisesta kaatui äänestyksessä. Itse linjauksessa ei ollut sinänsä vikaa, vaan asiasta on kylläkin tarpeen linjata valmistelussa olevassa asuntopoliittisessa ohjelmassa. Jaostossa käsittelemme ohjelmaa 7.10., minkä lisäksi myös valtuusto pääsee sitä evästämään.

8. Kokouksessa kuultu selostus: tilojen hankinnan ja käytön periaatteet
Tästä kuultiin myös lyhyt selostus (pptx).