Oman äidinkielen opetus tukee kotoutumista

Mielipidekirjoitukseni julkaisiin Helsingin Sanomissa 16.4.2014.

Helsingin Sanomat kertoi (Kaupunki 13.4.) Espoossa virinneen kiistaa rasismi-sanasta. Valtuusto hyväksyi monikulttuurisuusohjelman maanantaina 14. huhtikuuta ja sitoutui vastedeskin torjumaan rasismia.

Samassa yhteydessä kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Pia Kauma nosti jälleen esiin maahanmuuttajien oman äidinkielen opetuksen säästökohteena. Espoo järjestää nykyään muun opetuksen ohella kaksi viikkotuntia oman äidinkielen opetusta.

Jutun verkkoversiossa Kauma perusteli opetuksen karsimista paremmalla kotoutumisella. Tämä ei kuitenkaan tutkimusten valossa pidä paikkaansa. Oman äidinkielen opetuksella rakennetaan perustaa muulle oppimiselle. Tutkimusten mukaan vahva oman äidinkielen osaaminen tukee muun muassa käsitteellisen ajattelun kehittymistä, identiteetin rakentumista, suomen kielen oppimista, kognitiivisia taitoja ja jopa työllistymistä.

Vieraskielisten asukkaiden määrä kasvaa Espoossa myös tulevina vuosina. Olisi taloudellisestikin lyhytnäköistä ryhtyä karsimaan kotoutumista edistäviä toimia, kuten oman äidinkielen opetusta. On valitettavaa, jos säästövimmaiset päätökset syntyvät tutkitun tiedon vastaisesti fiilispohjalta.

Saara Hyrkkö

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (vihr), Espoo