Lipunhintojen korotukset murentavat joukkoliikennettä

Helsingin Sanomat kertoi kaupunkisivuillaan (HS 31.8.) joukkoliikenteen lipunhintojen jättikorotuksista. Jutussa mainittiin, että Espoo ja Vantaa suhtautuvat kielteisesti korotuksiin. Espoon osalta tämä ei valitettavasti pidä paikkaansa. Espoon konsernijaosto käsitteli asiaa maanantaina 24. elokuuta. Vihreät esitti nyt esitettyjen korotusten kohtuullistamista… Read More

Sateenkaarinuorisotilaa tarvitaan

Mielipidekirjoitus julkaistiin Länsiväylässä 21.2.2015. Yhteiskunta on täynnä oletuksia siitä, millaisia ihmiset ovat tai millaisia heidän tulisi olla. Seksuaalisuutta ja sukupuolta määrittävät normit rajaavat ulos suuren joukon ihmisiä. Omaa identiteettiään pohtivalla nuorella ei ole välttämättä ketään, kenen kanssa ajatuksia… Read More

Espoo tarvitsee avoimuutta ja pormestarin

Mielipidekirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 1.11.2014. Es­poon joh­ta­mi­nen on vii­me ai­koi­na ol­lut ikä­väs­ti va­lo­kei­las­sa, kun on set­vit­ty Suo­men­ojan ve­ne­sa­ta­ma­sot­ku­ja, eri­lais­ten avus­tus­ten ha­ke­mat­ta jät­tä­mis­tä se­kä lii­ke­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sen pie­nen pii­rin val­mis­te­lua. On käy­nyt har­vi­nai­sen sel­väk­si, et­tä Es­poos­sa tar­vi­taan ki­peäs­ti kult­tuu­rin­muu­tos­ta.

Espoossa ei voida enää tinkiä koulukorjauksista

Mielipidekirjoitus julkaistiin Länsiväylässä 6.9.2014. Valtuusto päättää 8.9. kokouksessaan kehyksestä ensi vuoden talousarvion valmistelun pohjaksi. Vaikeassa taloustilanteessa kasvavan kaupungin haasteena on saada tulot riittämään sekä palveluihin että tarvittavien koulujen, päiväkotien, katujen ja uimahallien rakentamiseen – olemassa olevien rakennusten kunnossapitoa… Read More

Oman äidinkielen opetus tukee kotoutumista

Mielipidekirjoitukseni julkaisiin Helsingin Sanomissa 16.4.2014. Helsingin Sanomat kertoi (Kaupunki 13.4.) Espoossa virinneen kiistaa rasismi-sanasta. Valtuusto hyväksyi monikulttuurisuusohjelman maanantaina 14. huhtikuuta ja sitoutui vastedeskin torjumaan rasismia.

Rakkauden ja tasa-arvon puolesta

Mielipidekirjoitus julkaistiin Länsiväylässä 26.2.2014. Tasa-arvoinen avioliittolaki on herättänyt paljon keskustelua koko vaalikauden ajan. Kaikki mahdolliset argumentit puolesta ja vastaan on kuultu moneen kertaan. Kyse ei ole lopulta parhaimman argumentin periaatteesta, vaan mitä suurimmassa määrin arvokysymyksestä. Ei pelkästään yksilöiden… Read More

Espoon nuorisopolitiikka kaipaa johtajuutta

(Mielipidekirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 21.5.2013) Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on aikamme suuria haasteita. Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle, mutta samalla nuorisotyöttömyys ja syrjäytyminen ovat ennätyksellisen suurissa lukemissa. Jokaisesta työkyvyttömyyseläkkeelle jo nuorena jäävästä maksetaan suuri inhimillinen ja taloudellinen hinta.

Avoimempi yhteiskunta innostaa nuoria vaikuttamaan

Kommentoin Helsingin Sanomien uutisoimaa kansallista nuorisotutkimusta, jonka mukaan nuoria ei napostele yhteiskunnallinen vaikuttaminen. P.S. Espoon kaupunginvaltuuston eilisessä kokouksessa käyty polveileva keskustelu lasten ja nuorten syrjäytymisestä oli kaikessa välittävyydessäänkin jälleen esimerkki kirjoituksessa esiin nostamastani ilmiöstä, jossa nuoret unohtuvat toimenpiteiden… Read More