Hyviä uutisia sosiaali- ja terveyslautakunnasta

Lautakunta otti eilen illalla kantaa kaupungin ensi vuoden talousarvioon ja hyväksyi puheenjohtajan ominaisuudessa valmistelemani kompromissiesityksen.

Paljon oli hyvää jo pohjaesityksessäkin: Tulevan vuoden isoja painopisteitä ovat lasten ja nuorten palveluiden toimivuus, vanhusten kotihoidon kehittäminen sekä terveysasematoiminnan kehittäminen. Näiden takana on helppo seisoa.

Lautakunnan päätöksessä korostimme vaikuttavaa ennaltaehkäisyä ja laadukkaita palveluita kaikenikäisille:

Esitämme vahvaa lisäpanostusta lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja terapiapalveluihin sekä perheiden tukipalveluihin, kuten perhesosiaalityöhön ja perheneuvolaan. Tavoitteena tulee olla vaikuttavien ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen ja siten lastensuojelun raskaampien palveluiden tarpeen kääntäminen laskuun.

Vanhusten kotihoitoon ja sen kehittämiseen (ml. tietojärjestelmät) on niin ikään varattava riittävät resurssit. Lisäksi esitämme sitovaa tulostavoitetta kotihoidon asiakkaan luona käyvien hoitajien vaihtuvuuden vähentämiseksi. Kotihoidon laatu paranee, kun ovella on useammin joku tuttu hoitaja. Aiomme myös tsekata ikääntyneiden hoiva-asumisen kriteerit, jotta jokaiselle pystytään varmistamaan sujuva pääsy tehostetun palveluasumisen piiriin, kun kotona asuminen ei enää suju.

Vaikuttavan ennaltaehkäisyn ja ihmisten inhimillisen kohtelun nimissä esitämme myös nuorten maksuttoman ehkäisyn laajentamista alle 25-vuotiaille espoolaisnuorille sekä selvitystä välttämättömän hoidon ja huolenpidon turvaamisesta haavoittuvassa asemassa oleville paperittomille henkilöille.

Kunnianhimoista tavoitteiden toteuttaminen edellyttää riittävää määrää osaavaa henkilökuntaa. Siksi on varmistettava, että toimialalla on tosiasialliset mahdollisuudet täyttää tarvittavat ja päätetyt vakanssit. Esitämme, että vaihtuvuuden ja rekrytointivaikeuksien syyt selvitetään ja henkilöstön pysyvyyttä edistetään esimerkiksi tukemalla työhyvinvointia ja hyvää johtamista, vähentämällä työn kuormittavuutta sekä palkkaukseen liittyvillä toimenpiteillä.

Toivottavasti näille laajan tuen saaneille esityksille löytyy tukea ja tahtoa (ja euroja) myös valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa marraskuussa!