Tiedote: Sosiaali- ja terveyslautakunnasta vahva viesti vaikuttavan ennaltaehkäisyn ja laadukkaiden palveluiden puolesta

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta otti eilen illalla kantaa kaupungin ensi vuoden talousarvioon ja hyväksyi laajalla enemmistöllä lisäyksiä virkamiesten esitykseen. Lautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö (vihr) ja 2. varapuheenjohtaja Johanna Värmälä (sd) iloitsevat lautakunnan vahvasta viestistä valtuustoryhmien välisiin neuvotteluihin.

– Vaikuttavimpia tapoja vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia on tukea lasten ja nuorten kasvua ja mielenterveyttä, tarjota varhaista apua aikuisten mielenterveys- ja päihdeongelmiin sekä tukea perheitä ja vanhemmuutta. Lisäpanostukset näihin ovat välttämättömiä, jotta saamme käännettyä raskaampien palveluiden, kuten huostaanottojen ja nuorten psykiatristen palveluiden tarpeen laskuun. Tämä on yhtä aikaa inhimillistä ja taloudellisesti järkevää, toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö (vihr).

– Käymme ensi vuoden aikana läpi hoiva-asumisen kriteerit, jotta pystymme parantamaan ikäihmisten pääsyä tehostettuun palveluasumiseen. Vammaispalveluissa haluamme parantaa palveluiden saatavuutta ja lyhentää käsittelyaikoja, sanoo sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. varapuheenjohtaja Johanna Värmälä (sd).

– Haluamme lisäksi parantaa Espoon sairaalan työntekijöiden työhyvinvointia ja potilaiden palveluiden saatavuutta, sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelutuen saamista ja ympäristöterveydenhuollon toimintakykyä, jatkaa Värmälä.

– Ylipäänsä lautakunnan esityksessä korostuu vaikuttava ennaltaehkäisy ja ihmisten inhimillinen kohtelu: haluamme parantaa vanhusten kotihoidon laatua ja vähentää hoitajien vaihtuvuutta, esitämme nuorten maksuttoman ehkäisyn laajentamista 25-vuotiaisiin asti ja edellytämme selvitystä haavoittuvassa asemassa olevien paperittomien välttämättömän hoidon ja huolenpidon turvaamisesta, summaa Hyrkkö.

Lautakunta edellyttää myös, että henkilöstön vaihtuvuuden ja rekrytointivaikeuksien syyt selvitetään ja henkilöstön pysyvyyttä edistetään esimerkiksi tukemalla työhyvinvointia ja hyvää johtamista, vähentämällä työn kuormittavuutta sekä palkkaukseen liittyvillä toimenpiteillä.

Valtuustoryhmät neuvottelevat Espoon ensi vuoden talousarviosta marraskuussa.