Viherlaakson terveysaseman tilanteesta

Viherlaakson terveysaseman tilat ovat heikossa hapessa. Oirekyselyjen mukaan miltei 70 prosenttia henkilökunnasta on oireillut säännöllisesti. Tiloja on yritetty korjata jo pitkään, mutta se ei ole riittänyt. Tänä syksynä Aluehallintovirasto on antanut vakavan kehotuksen puuttua asiaan vuoden loppuun mennessä.

Siksi päätimme sosiaali- ja terveyslautakunnassa, että terveysasema siirtyy väistöön viimeistään ensi kesänä. Sitä ennen tilaan tuodaan ilmanpuhdistuslaitteita ja näin yritetään toteuttaa siirto hallitusti äkkinäisen hätäväistön sijaan.

Korvaavaa tilaa on etsitty Viherlaaksosta ja lähialueilta – kehnolla menestyksellä. Olemassaolevista terveysasemista helpompien yhteyksien päässä olevan Leppävaaran terveysaseman jonot ovat jo nyt pitkät. Muun muassa tämän takia väistöpaikaksi valikoitui huonoista joukkoliikenneyhteyksistä huolimatta kolmas alueen terveysasemista eli Kilo. Kaikki espoolaiset voivat kuitenkin tuttuun tapaan valita oman terveysasemansa.

Viherlaakson asukkaat ovat olleet aiheellisesti huolissaan palveluidensa saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Lautakunta suhtautui tähän huoleen erittäin vakavasti ja hyväksyi esityksestäni seuraavan lisäpäätöksen:

Ennen siirron toteutumista tiivistetään vuorovaikutusta alueen asukkaiden kanssa sekä varmistetaan palveluiden saatavuus Viherlaakson asukkaille väistön aikana. Lautakunta edellyttää selvittämään esimerkiksi mahdollisuuksia viedä osa palveluista alueelle sekä neuvottelemaan HSL:n kanssa palvelulinjan toteuttamisesta alueelta Kiloon.

Osa lautakunnasta olisi tänään halunnut palauttaa asian valmisteluun ja jatkaa korvaavien tilojen etsimistä Viherlaakson alueelta. Tämä on ollut monien asukkaiden toive. En itse pitänyt vastuullisena lykätä asian ratkaisemista ensi vuoden puolelle. Aluehallintoviraston vakavan kehotuksen määräaika on vuodenvaihde eikä sopivia tiloja ole etsinnästä huolimatta löytynyt alueelta. Riski tilojen äkillisestä käyttökiellosta ja mahdollisesti myös uhkasakosta on minusta liian suuri. Henkilökunnan terveydellä ei pidä leikkiä.

Edelleen on mahdollista, että tämä kaupungin aikataulu ei tyydytä Aluehallintovirastoa ja hätäväistöön joudutaan turvautumaan. Toivottavasti niin ei käy.

Ymmärrän kuitenkin, että monille alueen asukkaille tämä päätös on pettymys. Haluan pitää huolta, että asukkaiden huoliin vastataan ja erityisesti saavutettavuuteen liittyvät ongelmat ratkaistaan. Tämä vaatii erityistä huomiota kaupungin virkakunnalta ja myös meiltä luottamushenkilöiltä.

Suur-Leppävaaran alueen terveysasemapalveluiden kokonaisuus tuodaan lautakunnan päätettäväksi ensi vuoden aikana. Silloin ratkaistaan myös Viherlaakson terveysaseman tulevaisuus pitemmällä aikavälillä. Tähän liittyen lautakunta päätti esityksestäni, että lähtökohtaisesti valmistelussa haetaan ratkaisua, jossa terveysasemapalveluita tarjotaan Viherlaakson alueella.