Uusi lautakunta käynnisti tomerasti työnsä

Espoon uusi hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käynnisti kautensa yksimielisellä ja painavalla kannanotolla kaupungin ensi vuoden talousarviosta. Puheenjohtajana olen erittäin tyytyväinen. Yksimielisyys näin isossa päätöksessä – kenties koko kauden tärkeimmässä – ei ole mitenkään itsestäänselvää, mutta johtamani neuvottelut tuottivat onneksi tulosta.

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan budjetti on kooltaan yli 900 miljoonaa euroa. Se pitää sisällään kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut aina terveyasemilta sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista vanhusten ja vammaisten palveluihin sekä perhe- ja sosiaalipalveluihin. Valtava kokonaisuus siis. Koronakriisin ja kaupungin säästöohjelman takia tulevan vuoden budjetointiin sisältyy huomattavaa epävarmuutta.

Tuon reilun 900 miljoonan euron kohdentamisen lisäksi otimme kantaa painopisteisiin ja siihen, mihin rahaa tässä maailman ajassa tarvittaisiin vielä lisää. Tällaisia täsmennyksiä esitimme talousarvioon:

🩺 Terveysasemien ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamisen tulee olla yksi ensi vuoden tärkeimmistä painopisteistä. Hoitovelan purkamiseksi ja koronakriisin myötä kasvaneen palvelutarpeeseen vastaamiseksi on varattava tarvittavat resurssit. Tätä tulemme seuraamaan tarkasti.

🧸 Koronan jälkihoidossa onnistuminen edellyttää panostuksia lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Ehdotamme, että koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon varataan riittävät määrärahat suositusten mukaisiin mitoituksiin ja että perheneuvolan ja Nupolin palveluiden saatavuus varmistetaan tarvittaessa myös vakansseja lisäämällä. Myös neuvolan, nuorten päihdepalveluiden ja lasten mielenterveyspalveluiden toimintaedellytykset on varmistettava. Tämä tukee myös tavoitetta vähentää lastensuojelun raskaampien palveluiden tarvetta.

👵 Ikäihmisten hoiva-asumiseen pääsyn ongelmat on ratkaistava. Sekä kotihoidon että asumispalveluiden on järjestyttävä tarpeen mukaisesti kohtuullisessa ajassa. Jorvin päivystyksen toimintaa tulee sujuvoittaa ja Espoon sairaalan toimintaedellytyksiä tulee parantaa tarvittaessa myös vakansseja lisäämällä.

🦽 Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalveluiden ongelmat tulee ratkaista, jotta ikäihmiset ja vammaiset saavat tarvitsemaansa palvelua. Lautakunnan näkemyksen mukaan kyytien yhdistelyn tulee jatkossakin perustua vapaaehtoisuuteen ja kannustimiin. Lisäksi vammaisten asumispalveluihin sekä työ- ja päivätoimintaan on varattava riittävät resurssit.

🚨 Kiinnitämme huomiota haasteisiin työvoiman saatavuuden ja henkilöstön pysyvyyden saralla. Työvoimapulalla on kielteisiä vaikutuksia palveluiden saatavuuteen ja laatuun. Työvoiman saatavuutta ja henkilökunnan pysyvyyttä on pystyttävä parantamaan ja tarvittaessa tähän on varattava myös taloudellisia resursseja.

🔍 Tulemme seuraamaan koronan aiheuttaman hoitovelan sekä hyvinvointi- ja mielenterveysvaikutusten purkamista, terveysasemien henkilöstötilannetta ja jonoja, talouden kehitystä ja sote-uudistuksen valmistelua tiiviisti. Jo keväällä arvioimme, miten koronan jälkihoito on sujunut ja onko korjausliikkeille tarvetta.

Prosessi etenee nyt niin, että kaupunginjohtaja valmistelee oman budjettiesityksensä, jonka pohjalta valtuustoryhmät neuvottelevat. Lopulta valtuusto päättää asiasta joulukuussa. Uskon ja toivon, että yksimielisellä kannanotollamme on vaikutusta siihen, miltä kaupungin talousarvio lopulta näyttää.

Kiitos koko lautakunnalle paneutumisesta ja yhteistyöstä. Puheenjohtajana olen tosi iloinen, että meillä on koossa monipuolisesti asiantunteva ja yhteistyöhön pyrkivä joukko päättäjiä huolehtimassa espoolaisten sosiaali- ja terveyspalveluista siihen asti, että ne ensi vuoden jälkeen siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.