Perhevapaauudistuksen toteutuminen on lähempänä kuin koskaan aiemmin

Tasa-arvo ei etene itsestään – ja jos eteneekin, se on välillä tuskastuttavan hidasta. Mutta nyt pitkään kaivatun perhevapaauudistuksen toteutuminen on lähempänä kuin koskaan aiemmin. Eduskunta alkaa lähiaikoina käsitellä hallituksen esitystä ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden elokuussa.

Tämä on tärkeä askel kohti vanhempainvapaiden tasa-arvoisempaa jakautumista ja perheiden monimuotoisuuden parempaa huomioimista. Uudistus tuuppaa yhteiskuntaa kohti hoivavastuun tasaisempaa jakautumista ja sitä kautta myös tasa-arvoisempaa työelämää. Isille korvamerkitään enemmän perhevapaita ja perheiden joustoja lisätään. Järjestelmä ei ole vielä täydellinen, mutta kyseessä on todella tervetullut ja odotettu askel tasa-arvon tiellä.

Tulevaisuudessa on toivottavasti entistä tavanomaisempaa, että myös isät pitävät pitempiä perhevapaita. Yhä useammat lapset siis saavat mahdollisuuden luoda läheisen suhteen molempiin vanhempiinsa. Samalla vahvistuu isien oikeus olla kotona ja kantaa pääasiallista hoitovastuuta. Hoivavastuun tasa-arvoisempi jakautuminen tukee myös perheiden hyvinvointia.

Toinen perhevapaauudistuksen tuoma muutos on perheiden monimuotoisuuden huomiointi. Kaikki vanhemmat eivät ole esimerkiksi kahden vanhemman perheitä. On tärkeää, että lainsäädäntö kohtelee perheitä yhdenvertaisesti riippumatta perhemuodosta. Lausuntokierroksen aikana esitystä korjattiin muun muassa lapsen menettäneiden osalta. Uudistus antaa mahdollisuuden joustoihin perheen elämäntilanteen mukaan. Jatkossa perhevapaita voi käyttää laajempi joukko huoltajia ja niitä voi pilkkoa tai pidentää nykyistä joustavammin.

On monia syitä, miksi perhevapaiden tasa-arvoisempi jakautuminen on tärkeää. Yksi niistä on naisten asema työelämässä. Kun ylivoimaisen enemmistön perhevapaista käyttävät naiset, se vaikuttaa väistämättä naisten urakehitykseen, palkkaukseen ja eläkekertymään. Kannustavat tasa-arvouudistukset kantavat pitkässä juoksussa hedelmää. Asenteet muuttuvat, ihmisten käyttäytyminen muuttuu ja tasa-arvoisesti valinnoista tulee entistä tavanomaisempia ja siten helpompia.