Tulevaisuudesta, taloudesta, turvaseksistä ja mielenterveydestä

Puheenvuoroni kaupunginvaltuuston kokouksessa 5.12.2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Kaupunginjohtajan budjettiesitys antoi kohtuullisen selvät sävelet siitä, mikä tämän vuoden budjettineuvotteluissa oli tärkeintä ja tavoittelemisen arvoista.

  • Koulutusleikkausten torjuminen.
  • Kunnianhimoisempi ote lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämiseen.
  • Isompi vaihde silmään ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Nämä ovat tulevaisuuden kaupungin tekoja ja on oikeastaan vähän höpsöä, että näistä piti vääntää valtuustoryhmien kesken.

Budjettisovussa näkyy vahva vihreä kädenjälki. Perumme kaupunginjohtajan esittämiä koulutusleikkauksia, käynnistämme 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen ja otamme askelia kohti maksutonta toista astetta. Vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä. Torjumme ilmastonmuutosta.

Valtuustossa tehdään tänään tulevaisuuden kaupunkia.

***

Yksittäisenä nostona olen erittäin tyytyväinen siihen, että Espoo liittyy niiden edistyksellisten ja nuorisomyönteisten kaupunkien joukkoon, jossa alle 25-vuotiaat kaupunkilaiset ovat oikeutettuja maksuttomaan ehkäisyyn. Turvaseksi ei saa jäädä kiinni lompakon paksuudesta.

Seksuaaliterveyteen panostaminen on pitkäjänteistä ennaltaehkäisyä. Erityisesti ns. pitkävaikutteiset ehkäisymenetelmät ovat kustannustehokkaimpia ja luotettavimpia käytössä. Varsinkin ehkäisyn aloitushetkellä on hyvä tarjota mahdollisuus erilaisiin menetelmiin.

Maksuttoman ehkäisyn rinnalla on tarkoituksenmukaista tehostaa myös neuvontaa seksitautien ehkäisystä ja seksuaaliterveydestä esimerkiksi ehkäisyneuvoloissa, kouluissa ja nuorisotaloilla. Myös kondomeja kannattaa jakaa nuorille siellä, missä heidät parhaiten tavoittaa. Kondomien tarjoaminen muiden ehkäisymenetelmien rinnalla on tärkeää, jotta seksitauteja ehkäistään tehokkaasti ja vastuu ehkäisystä jakautuu tasaisesti eri sukupuolten välillä.

Siksi esitin seuraavan toivomusesityksen:

Valtuusto toivoo, että nuorten maksuttoman ehkäisyn toteutuksessa kiinnitetään huomiota myös kondomijakelun tehostamiseen sekä siihen, että nuorten tietoisuus maksuttomasta ehkäisystä, seksuaaliterveydestä ja seksuaalioikeuksista paranee.

***

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana olen ylipäänsä erittäin iloinen, että lautakunnan antama viesti vaikuttavan ennaltaehkäisyn puolesta näkyy neuvottelutuloksessa. Tämä näkyy myös tahtotilassa parantaa haavoittuvassa asemassa olevien espoolaisten palveluita ja vahvistaa mielenterveyspalveluita.

Mielenterveyden häiriöiden lisääntyminen on koko Suomea askarruttava ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitaan Espoon kaltaisia kekseliäitä kaupunkeja. Meidän on luotava keinot vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveysosaamista, madallettava kynnystä hakeutua ja päästä avun äärelle sekä varmistettava että ihan kaiken ikäiset mielenterveysongelmien kanssa painivat saavat asianmukaista tukea ja hoitoa ilman ylimääräistä ponnistelua.

Siksi esitin seuraavan toivomuksen:

Valtuusto toivoo, että mielenterveyspalveluiden kehittämisessä kiinnitetään huomiota matalan kynnyksen palveluiden saavutettavuuteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten henkilöstön valmiuksiin tunnistaa ja kohdata mielenterveys- ja päihdeongelmia ja ohjata tarvittavien palveluiden äärelle.