Parannamme turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa

Eduskunta hyväksyi turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa parantavat muutokset oikeusapulakiin ja ulkomaalaislakiin. Lakivaliokunnan jäsenenä tämän uudistuksen saaminen maaliin on ollut yksi tärkeimmistä tehtävistäni tänä keväänä.

Yksi edellisen hallituskauden suurimmista virheistä ja törkeimmistä päätöksistä oli turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikentäminen. Nyt noita päätöksiä vihdoin kumotaan. Vihreät vastusti tehtyjä muutoksia silloin ja olemme tehneet kaikkemme tilanteen korjaamiseksi.

Turvapaikkaprosessi voi olla elämän ja kuoleman kysymys. Kyse on oikeudellisesti haastavista asioista, joissa väärien ratkaisujen seuraukset voivat olla erittäin vakavia. Turvapaikkaprosessissa selvitetään, onko hakija vaarassa joutua olosuhteisiin, joissa häntä uhkaa kuolema tai kidutus tai muu julma tai epäinhimillinen kohtelu. Hakijat eivät yleensä tunne suomalaista yhteiskuntaa, oikeusjärjestelmää tai kieltä. Hakija voi myös olla haavoittuvassa asemassa traumaattisten kokemusten, terveydentilan, alaikäisyyden tai muun syyn vuoksi. Nämä seikat korostavat tarvetta oikeudelliseen apuun.

Nyt teemme kolme tärkeää muutosta, jotka vahvistavat turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja mahdollisuutta saada laadukasta oikeusapua:

1️⃣ Palautamme valitusajat normaaleiksi.

2️⃣ Korjaamme avustajien palkkioperusteita.

3️⃣ Parannamme turvapaikanhakijan mahdollisuutta saada oikeusapua jo turvapaikkaprosessin alusta asti.

Jatkossa valitusajat ovat siis yhdenmukaisia muiden hallintoasioiden kanssa, avustajat saavat tekemästään työstä asianmukaisen korvauksen ja voivat olla hakijan mukana jo turvapaikkapuhuttelussa. Nykytila ei ole kestävä – ei turvapaikanhakijoiden, eikä oikeusvaltion näkökulmasta. Asiasta tehdyt selvitykset ovat yksiselitteisesti tuoneet ilmi, että vuonna 2016 tehtyjen muutosten vaikutukset ovat olleet kielteisiä. Nyt tehtävillä muutoksilla on asiantuntijoiden laaja tuki.

Vielä on tehtävää tämänkin jälkeen: jatkotyössä on syytä korjata valituslupakynnys yleisten säännösten mukaiseksi, varmistaa avustajien pätevyys sekä parantaa hakijan mahdollisuutta valita avustajansa jo prosessin alkuvaiheessa myös yksityisiä avustajia hyödyntäen. On perusteltua, että turvapaikanhakija voisi itse vaikuttaa siihen, kuka häntä avustaa. Vahva luottamus hakijan ja avustajan välillä on välttämätöntä prosessissa, jossa hakija joutuu käymään moneen kertaan läpi henkisesti raskaita kokemuksia.

Moni ihminen ja lukuisat perheet ovat odottaneet näitä uudistuksia jo kauan. Osalle ne tulevat liian myöhään – nyt kumottavia heikennyksiä oikeusturvaan ei olisi pitänyt ensinkään tehdä. Mutta on hyvä, että tilanne vihdoin korjataan.

Ihmisarvo ei ole kiinni taustasta, lompakon paksuudesta tai synnyinmaasta. Se on jokaiselle yhtäläinen. Jokaisella on oikeus elää, oikeus elää turvassa ja oikeus elää vapaana sorrosta ja vainosta.