Kotihoidontuesta osa korvamerkittävä isille

Tiedote 19.1.2021

Vihreiden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö ehdottaa kotihoidontukeen isille korvamerkittyä osuutta. Hyrkkö peräänkuuluttaa keskustelua vanhemmuuden vastuiden jakamisesta ja isien roolin vahvistamisesta perheissä. 

Asiantuntijatyöryhmä esitti hiljattain kotihoidontuen poistamista työllisyystoimena. Tällä hetkellä kotihoidontukea voi käyttää, kunnes lapsi on kolmevuotias ja sitä käyttävät lähes pelkästään äidit. 

– Jos ja todennäköisesti kun kotihoidontuki on jatkossakin osa suomalaista perhevapaajärjestelmää, myös siitä osa tulisi korvamerkitä isille. Vihreissä olemme myös ehdottaneet kotihoidontuen korvaamista joustavammalla hoitorahalla, jota perhe voisi käyttää lyhyemmän aikaa korkeampana tai venyttää pidemmälle ajalle matalampana, sanoo Saara Hyrkkö.

– Työryhmän ehdotus kotihoidontuen poistamisesta herättää ymmärrettävästi huolta niissä perheissä, joissa elämä on suunniteltu nykyjärjestelmää silmällä pitäen. Samaan aikaan on selvää, että nykyinen järjestelmä on huomattavan epätasa-arvoinen. Korvamerkityt osuudet ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi kannustaa perheitä jakamaan vastuuta vanhemmuudesta. Lisäksi tarvitsemme lisää joustavia tapoja yhdistää esimerkiksi osa-aikatyötä ja lasten kotihoitoa, sanoo Hyrkkö.

Alle puolet isistä jää yksin vanhempainvapaalle hoitamaan lasta ja peräti neljännes ei käytä lainkaan isyysvapaita. Kummankin vanhemman käytettävissä olevasta vanhempainrahasta isät käyttävät vain 1,7 prosenttia. Kotihoidontuen käyttäjistä yli 90 prosenttia on naisia.

– Kotihoidontukea koskevassa keskustelussa esiintyy usein virheellinen väite, että vanhempainvapaa päättyisi lapsen ollessa noin yhdeksän kuukauden ikäinen. Tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Ansiosidonnaisen vanhempainrahan turvin on mahdollista hoitaa lasta lähes vuoden ikäiseksi, kun molemmat vanhemmat käyttävät perhevapaita. Vanhemmuuden ilojen ja vastuiden jakamisella on myönteisiä vaikutuksia myös pitemmällä aikavälillä tasa-arvon toteutumiseen perheissä ja työelämässä, toteaa Hyrkkö.

Hallitus sopi viime vuonna perhevapaiden uudistamisesta. Ansiosidonnaisen vanhempainvapaan pituutta kasvatetaan ja se jaetaan tasan molempien vanhempien kesken. Omasta osuudestaan vain osan voi siirtää toisen vanhemman käytettäväksi. Myös monimuotoisille perheille turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet hoitaa lasta kotona.

– On korkea aika saada odotettu uudistus eduskunnan käsittelyyn. Perhevapaat jakaantuvat Suomessa huomattavan epätasaisesti. Rakenteiden uudistaminen tukee myös asenteiden päivittämistä, jotta yhä useammat isät saavat mahdollisuuden ottaa isomman roolin perheessä ja lastensa elämässä. Valitettavasti joillain työpaikoilla suhtaudutaan yhä kummastellen tai jopa kielteisesti isien perhevapaisiin, päättää Hyrkkö.