Kaupunginhallitus 11.8. Högnäs ja nuorisovaltuuston aloitteet

Vaikea keksiä hauskempaa tapaa päättää hellekausi, kuin kiivetä väliaikaisen kaupungintalon neljänteen kerrokseen kokoustamaan. Vakavasti puhuen paluu kaupunginhallituksen kokoushuoneeseen tuntui ihan kotoisalta: tuttu sekoitus fiksujen ihmisten kanssa kokoontumista ja (välillä turhankin) rivakkaa kokoustamista, tietenkin ripauksella konsensuksen kyseenalaistamisen aiheuttamaa kireyttä.

Kenties kinkkisimpänä asiana oli kesän korvilla pöydälle jätetty Högnäsin kaava, josta Hesarikin tänään kirjoitti. Kyse on kansallispuiston kyljessä sijaitsevasta Bodomin ja Matalajärven väliin jäävästä kapoisesta kannaksesta. Alue on tällä hetkellä kevyesti rakennettu, mutta suunnitteilla on melko tiheää pientalorakentamista. Ymmärrettävästi alueen maanomistajat haluavat päästä hyödyntämään tonttejaan. Kaavaprosessi on ollut pitkä, ja paljon on ehtinyt muuttua kaavan edellisen käsittelyn jälkeen. Aluetta ympäröivä suojelualue on muun muassa kaavavalmistelun aikana liitetty osaksi kansallispuistoa.

C:\Users\98650314\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\93A59CCF.tmpKaavavalmistelun puutteena on se, ettei viimeisestä kaavaehdotuksesta ole pyydetty ELY-keskuksen lausuntoa. ELYn aiempi lausunto oli varsin kriittinen, eikä kaikkiin siinä esiin nostettuihin relevantteihin huoliin ole varsinaisesti puututtu. Vaarana on kaavan ajautuminen valituskierteeseen, mikä ei olisi oikein kenenkään etu – varsinkaan maanomistajien, jotka joutuisivat yhä vain odottamaan voimassaolevaa kaavaa.

Näillä perusteilla kannatin Tiina Elon tekemää palautusesitystä, jossa edellytettiin, että rakennusoikeuden määrää olisi vähennetty ja yleiskaavan mukainen sopeutuminen ympäristöön varmistettu. Vihreiden lisäksi vain vasemmisto tuki palautusta. Riskillä siis mennään – valitettavan tuttu periaate kaupungin kaavoituksessa. Valtuusto asiasta toki vasta lopullisesti päättää.

***

Espoossa on hyvin ja aktiivisesti toimiva nuorisovaltuusto. Saamme puolivuosittain raportin nuvan toiminnasta, ja sen aika oli nyt. Raportista kävi ilmi, ettei kaupungilta ole kuulunut vastauksia nuvan tekemiin aloitteisiin. Myös nuva-aktiivit ovat tätä ihmetelleet. Mistään aloitetulvasta ei ole kyse, vaan tarkkaan harkituista ehdotuksista, joita on tänä vuonna tehty kolme kappaletta.

Kyselin aloitteiden perään, ja kävi ilmi, että kaikki ovat jonkin sortin valmistelussa. Frisbee-golf-rata käsiteltäneen talousarvion yhteydessä, graffitiseiniä saattaa rakentua toimialan nykyisen budjetin puitteissa. Turvallista liikkumista Pohjois-Espoossa käsittelevä aloite on välitetty eteenpäin ELY-keskukselle, sillä se koski valtion hallinnoimia teitä.

Mitään raskasta prosessia aloitteiden käsittelylle ei ole, eikä sellaista varmasti kaivatakaan. Läpinäkyvä käsittely ja selkeät vastaukset ovat kuitenkin tarpeen. Pyysin, että jatkossa myös valtuutetuille tuodaan tietoa nuvan aloitteista, jotta voimme osaltamme edistää hyviä ideoita ja kysellä niiden perään.

Lisäksi:

  • myönsimme lainan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle ensihoitopalvelujen käynnistämisen vaatimia kalustehankintoja varten.
  • päätimme korvata Tilakeskukselle Mårtensbron koululla hajonneen vessanpöntön aiheuttamat vahingot.
  • valitsimme vanhusten palvelujen johtajaksi Matti Lyytikäisen, joka on aiemmin toiminut Vantaalla vastaavassa tehtävässä.
  • teimme AMK-lain tulevien muutosten edellyttämiä päätöksiä ammattikorkeakoulujemme Metropolian ja Laurean yhtiöjärjestyksiin ja osakassopimuksiin. Itse tosin olin jäävi päättämään Laureaa koskevista muutoksista, sillä siippani istuu ko. osakeyhtiön hallituksessa.
  • lähetimme Blominmäen kaavan (vedenpuhdistamo) sekä Kirkkojärveä ja moottoriteiden bulevardisointia käsittelevät aloitteet valtuustolle.
  • annoimme lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle. Hannuksenpellon kaavasta on valitettu.
  • merkitsimme tiedoksi Espoon asukasfoorumeiden raportit ja Espoon korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemän valituksen (Gobbackan kaava oli kaatunut hallinto-oikeudessa).