Espoo sanoi kyllä esteettömyydelle ja reilulle joukkoliikenteelle

Espoon konsernijaosto päätti tänään kokouksessaan äänestysten jälkeen, että Espoo tukee sokeiden, liikuntarajoitteisten sekä lastenvaunujen ja pyörätuolien kanssa kulkevien alennus- ja vapaalippujen säilyttämistä joukkoliikenteessä. Kirjoitin asiasta viimeksi noin kuukausi sitten, mutta silloin asia jäi äänestyksen päätteeksi pöydälle. On mukava tunne, kun pitkä työ tuottaa hyviä päätöksiä. Osa kokoomuksesta suhtautui hyvin nyreästi melkein kaikkiin muutosesityksiin. Tärkeiden esitysten taakse löytyi kuitenkin onneksi enemmistö. Kiitos yhteistyöstä kollegoille ja vammaisjärjestöille. Ohessa muutosesitykseni ja niiden kohtalot avattuna. Itse kokoustekstiin voi tutustua täällä.

Lippu-uudistusta on perusteltu muun muassa säästöpaineilla ja sillä, että kaluston uudistumisen myötä matkalipun ostamisen esteet poistuvat. On karua, että säästöjä haetaan ensimmäisenä sokeiden ja vammaisten kustannuksella. Lisäksi joukkoliikenteen esteettömyys on lipunostoa laajempi kysymys. Kun kaupunkiympäristö ei muutenkaan ole esteetön, voi joukkoliikenteen käytön hankaloittaminen sysätä muutenkin vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä jäämään kotiin. Jos ja kun haluamme, että joukkoliikenteen suosio kasvaa, on järkevää tukea myös lasten ja lapsiperheiden pääsyä joukkoliikenteen käyttäjiksi. Näistä syistä tein seuraavat muutosesitykset Espoon lausuntoon:

Muutos, kohta 1: Espoo pitää hyvänä sitä, että lippujärjestelmää tarkastellaan ja arvioidaan huolellisesti, jotta se olisi mahdollisimman selkeä, yhdessä asetettuja ja joukkoliikennelain mukaisia tavoitteita palveleva sekä yhdenvertaisuutta tukeva. – HYLÄTTIIN äänin 4-5. Varsin harmiton pohja jäi voimaan, mutta minkäänlaista ohjausta se ei pidä sisällään.

Muutos, kohta 2: Sekä HSL:n uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän maksutapojen ja -laitteiden että Espoossa parhaillaan rakennettava metroon ja kaupunkiradan juniin tukeutuvan joukkoliikenteen infrastruktuurin tulee tähdätä kaikille käyttäjäryhmille esteettömään matkustamiseen. Joukkoliikenteen esteettömyys on lipunostoa laajempi kysymys, johon liittyy esimerkiksi aikataulutietojen saatavuus, pysäkkien löytäminen, asiakaspalvelu, kuulutukset, kaiteet ja kynnykset. – HYVÄKSYTTIIN äänin 6-3. Tällä tuotiin lausuntoon mukaan laajempi näkökulma esteettömyyteen.

Muutos, kohta 3: Espoo pitääkin tärkeänä, että liikuntarajoitteisille ja näkövammaisille tarjotaan jatkossa alennus- ja vapaalippuja kuten nykyisinkin. – VOITTI Lehtolan (kok) esityksen äänin 6-3 ja HYVÄKSYTTIIN sen jälkeen pohjaa vastaan yksimielisesti. Kokoomuksen Lehtola ehdotti mallia, jossa sokeiden vapaalippu olisi säilytetty, mutta muille vammaisille olisi tarjottu seniorien päivälippua vastaava alennus. Vammaiset ovat monenkirjava joukko, jonka ohjaaminen liikkumaan tiettyyn aikaan päivästä olisi erikoinen viesti. Pohjaesityksessä olisivat poistuneet niin sokeiden, invalidien kuin lastenvaunujenkin alennukset.

Lisäys kohtaan 3: Espoon mielestä pyörätuolien ja lastenvaunujen käyttäjille suunnatut edut on pidettävä ennallaan. Myös rollaattorien ja muiden apuvälineiden käyttö on huomioitava. – HYVÄKSYTTIIN äänin 4-4 (1 tyhjä, pj:n ääni ratkaisi).

Poisto, kohta 6: HYVÄKSYTTIIN äänin 4-4 (1 tyhjä, pj:n ääni ratkaisi). Tässä kohdassa lähinnä kuvailtiin ja kehuttiin HSL:n esitystä.

Muutos, kohta 7: Espoo arvioi, että muutoksilla tai niiden toteutumatta jäämisellä ei ole suurta vaikutusta kunnan kokonaistalouden näkökulmasta. HSL:n omien laskelmien mukaan erityisryhmien (pl. opiskelijat) lisäsubvention osuus kuntien tuesta joukkoliikenteen lippuihin on n. 1,39 % eli yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa. – HYLÄTTIIN äänin 4-5. Pohja jäi voimaan – siinä ollaan ikään kuin tietämättömiä siitä, minkälaisista kustannuksista tässä on kyse (eli pienistä).

Lisäys kohtaan 7: Espoo ei pidä perusteltuna sitä, että osa alennus- tai vapaalipuista siirtyisi kuntien sosiaalitoimien hankittavaksi. Ei ole järkevää luoda tilannetta, jossa kuntien välisiin käytäntöihin voi syntyä eroja. Espoo katsoo, että HSL on olemassa myös siitä syystä, että sosiaalisin ja terveydellisin perustein myönnettävät alennus- ja vapaalippukäytännöt ovat yhtenäiset kuntien välillä. HSL:n tulee liikennepoliittisten perusteiden lisäksi huomioida myös sosiaaliset ja terveydelliset perusteet sekä oma roolinsa kuntien järkevän yhteistoiminnan alustana. – HYVÄKSYTTIIN äänin 8-1.

Lisäys, UUSI kohta 11: Vaikka HSL ei erikseen pyytänyt lausuntoa opiskelija-alennukseen asetetusta yläikärajasta, Espoo toteaa, että yläikärajasta tulisi luopua ja toivoo, että HSL:n hallitus ottaa asian uudelleen harkittavaksi. Päätös asettaa opiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan, eikä sille ole liikennepoliittisia perusteita. – HYLÄTTIIN äänin 3-6. Tukea tuli vain vasemmistolta ja perussuomalaisilta.

Hävityt äänestykset olivat opiskelija-asiaa lukuunottamatta varsin harmittomia, joten olen lopputulokseen hyvin tyytyväinen. Lopullisesti asiasta päättää tietenkin HSL:n hallitus, mutta olen toiveikas, sillä myös Helsinki on asettunut tukemaan erityisryhmien alennus- ja vapaalippujen säilyttämistä.