De Gröna erbjuder ett grönt, värdeliberalt alternativ också på svenska

Denna vecka träffade jag Finlands Svenska Gröna – Grifi på föreningens vårmöte! Tack Grifi för inbjudan och möjligheten att komma och diskutera partiets framtid och speciellt den svenskspråkiga verksamheten med er.

De gröna har sina rötter i en stark värdegrund som bygger på jämlikhet och likabehandling, och att kunna delta i demokratiskt beslutsfattande på sitt eget språk är en viktig del av det. Nu är det kanske viktigare än någonsin att kunna erbjuda ett grönt, värdeliberalt alternativ just på svenska, så väl för väljarna som för de som själv vill engagera sig i partiet.

Som ett trovärdigt alternativ för den som vill värna om svenska jobbar vi för:

📚 Svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik av hög kvalitet

🚑 Rätt till vård på svenska – från räddningsväsendet till specialistsjukvården

🎭 Svenska rum, evenemang och kultur, öppet för alla

💕 Ett positivt språkklimat där Finlands två nationalspråk ses som en rikedom, och ingen behöver vara rädd för att använda sitt eget språk

💡 Förståelse och utrymme för särlösningar i politiken som beaktar och stöder språklig mångfald

De gröna har alltid värnat om svenskan på alla nivåer i politiken, men det har kanske inte alltid synts så tydligt utåt. Som ordförande ser jag det som en viktig del av uppdraget att våga prata svenska och skapa en dialog med svenskspråkiga finländare för att ännu bättre kunna förstå särbehov och våga fatta de beslut som behövs för en levande och välmående tvåspråkighet!

Jag vill att alla som bryr sig om natur och jämställdhet kan lita på de gröna och känna sig välkomna till partiet. Också på svenska. Ja sama suomeksi.