Lapsettomien lauantai koskettaa jopa joka viidettä suomalaista

Tänään vietetään lapsettomien lauantaita. Päivä koskettaa jopa joka viidettä suomalaista, vaikka harva puhuu siitä julkisesti.

Sen sijaan julkisesti puhutaan jatkuvasti siitä, miten Suomessa syntyy yhä vähemmän lapsia. Samalla yhä useampi ei pysty saavuttamaan toivomaansa lapsilukua. Meidän pitää helpottaa vanhemmaksi tulemista, ei syyllistää ihmisiä. Toive omasta lapsesta voi olla todella kipeä.

Muutama keino, jolla vanhemmaksi tulemista voisi helpottaa:

🧡 Sijaissynnytysten salliminen. Eettisesti kestävän, syrjimättömän ja ei-kaupallisen sijaissynnytyksen pitäisi olla mahdollista, kuten se oli vielä 15 vuotta sitten. Silloin esimerkiksi lähisukulainen voisi kantaa parin sukusoluista tuotetun alkion.

🧡 Helpotetaan hedelmöityshoitoihin pääsemistä. Julkisella puolella hoitoihin pääseminen voi kestää pitkäänkin, ja moni vanhenee jonoihin. Yksityisellä hoidot ovat monelle ylitsepääsemättömän kalliita. Hedelmöityshoitoihin on lisättävä resursseja. Tämä helpottaisi niin itsellisiä vanhempia kuin hetero- ja sateenkaaripareja.

🧡 Mahdollisuus tutkituttaa oma hedelmällisyytensä. Esimerkiksi papa-kokeiden yhteydessä voisi olla mahdollista selvittää oma hedelmällisyystilanteensa. Se toki maksaa, mutta jos tällä ennaltaehkäisevällä toimenpiteellä vältetään raskaisiin hedelmöityshoitoihin joutuminen, se kannattaa niin taloudellisesti kuin inhimillisesti. Myös miehille on tarjottava tätä mahdollisuutta.

🧡 Lisätään tietoisuutta hedelmällisyydestä. Kuinka moni muistaa koulusta pelottelun siitä, että koska tahansa voi tulla raskaaksi? Tästä ollaan tultu jo pitkälle ja seksuaalikasvatus on onneksi kehittynyt, mutta tiedot hedelmällisyyteen liittyvistä kysymyksistä tulevat yhä monille yllätyksenä.

🧡 Tuetaan lapsettomuudesta kärsiviä myös psykososiaalisesti. Lapsettomuus voi olla yksi elämän suurimmista kriiseistä, joka koettelee henkisesti. Moni hedelmöityshoidoissa oleva on ajatustensa kanssa yksin, koska aihe on niin henkilökohtainen. Psykososiaalinen tuki auttaisi etenkin akuutissa kriisissä.

Voimia jokaiselle, jota tämä päivä koskettaa. Et ole yksin, ja esimerkiksi Lapsettomien yhdistys Simpukka ry tarjoaa vertaistukea.