Valtuustoaloite ympärivuotisista kaupunkipyöristä

Espoon tavoitteena on lisätä pyöräilyn osuutta asukkaiden kulkutavoissa. Tämä on kannatettavaa niin ilmastonmuutoksen torjunnan kuin asukkaiden terveyden edistämisenkin näkökulmasta. Yksi tärkeä askel on ympärivuotisen pyöräilyn helpottaminen.

Espoossa otettiin onnistuneen kokeilun jälkeen viime keväänä käyttöön suuren suosion saanut kaupunkipyöräjärjestelmä, jota asukkaat rakastavat ja käyttävät ahkerasti. Järjestelmä on kuitenkin käytössä ainoastaan puolet vuodesta. Kaupunkipyöräkauden aikaistamista selvitetään parhaillaan. Samalla tulisi edistää kaupunkipyöräjärjestelmän ympärivuotisuutta.

Samaan aikaan on erittäin tärkeää huolehtia pyöräteiden talvikunnossapidosta nykyistä paremmin. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarviossa linjannut, että pyöräilyn laatureittien talvikunnossapidon eri vaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä talvikunnossapidon priorisoitavat sisäiset ja seudulliset reitit on selvitettävä. Raportti pyöräväylien harjasuolauksesta on valmistunut hiljattain kaupunkitekniikan keskuksessa. Selvityksen perusteella on syytä ryhtyä toimenpiteisiin ympärivuotisen pyöräilyn edellytysten kohentamiseksi. Tämä on olennaista sujuvan liikennesuunnittelun ja kaikkien liikenteessä kulkevien turvallisuuden tähden.

Turussa kaupunkipyörät otettiin käyttöön saman tien ympärivuotisesti. Pääkaupunkiseudulla pystytään varmasti samaan!

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoo selvittää yhdessä HSL:n kanssa kaupunkipyöräkauden laajentamista ympärivuotiseksi.

Tämän valtuustoaloitteen jätimme yhdessä Risto Nevanlinnan ja 23 muun valtuutetun kanssa 19.11.2018.