Espoon Vihreät: Lasten kanssa työskentelevät ovat palkankorotuksensa ansainneet myös Espoossa

Espoon Vihreät peräänkuuluttaa pikaisia toimenpiteitä pätevän henkilökunnan rekrytoinnin ja pysyvyyden varmistamiseksi niin varhaiskasvatuksessa kuin sosiaali- ja terveystoimessa, jotta kaupunki pystyy laadukkaasti huolehtimaan asukkaiden palveluista ja hyvinvoinnista. Odotamme henkilöstön kanssa käytävistä neuvotteluista myönteistä lopputulemaa.

Viime viikkoina naapurikaupungit ovat kertoneet tekemistään palkankorotuksista lastentarhanopettajille, jotta pätevän henkilöstön saaminen turvattaisiin.

– Me Vihreät vaadimme jo keväällä, että varhaiskasvatuksen henkilöstön pysyvyyttä vahvistetaan ja pätevien lastentarhanopettajien saanti turvataan myös Espoossa. Palkkauksen parantaminen olisi tärkeä viesti henkilökunnalle, että heidän työtään arvostetaan ja että Espooseen kannattaa jatkossakin hakeutua töihin, toteaa Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja Espoon opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Inka Hopsu (vihr).

Työvoimapulaa on varhaiskasvatuksen lisäksi esimerkiksi sosiaalityössä ja hoiva-alalla. Palkkatason yleisen laahaamisen lisäksi naisvaltaisten julkisen sektorin alojen työntekijät ovat joutuneet aiempaa ahtaammalle Sipilän hallituksen kiky- ja lomarahaleikkausten takia. Pääkaupunkiseudulla ongelmaa korostavat myös muuta maata korkeammat elinkustannukset.

– On aivan kestämätöntä, että esimerkiksi vanhusten kotihoidossa, vammaispalveluissa ja lastensuojelussa ei saada rekrytoitua riittävästi pätevää henkilökuntaa. Henkilöstövaje ja suuri vaihtuvuus lisäävät työn kuormittavuutta, toteaa Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö (vihr).

Sosiaali- ja terveyslautakunta linjasi syyskuussa Vihreiden esityksestä, että henkilöstön vaihtuvuuden ja rekrytointivaikeuksien syyt tulee selvittää ja henkilöstön pysyvyyttä edistää esimerkiksi tukemalla työhyvinvointia ja hyvää johtamista, vähentämällä työn kuormittavuutta sekä palkkaukseen liittyvillä toimenpiteillä. Varhaiskasvatuksen rekrytointivaikeuksien korjaamisesta jätimme keväällä valtuustokysymyksen.

– Tarvitsemme viipymättä konkreettiset suunnitelmat siitä, miten näiden erittäin arvokasta työtä tekevien ihmisten palkat saadaan askel kerrallaan nostettua kohtuullisemmalle tasolle ja mitä muita keinoja pätevän ja pysyvän henkilökunnan rekrytoimiseksi voimme ottaa käyttöön, vaativat Hopsu ja Hyrkkö.