Valtuustoaloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä

Ilmastonmuutos on merkittävimpiä uhkia ihmisten hyvinvoinnille ja ympäristölle. Espoo on strategiassaan linjannut tavoitteekseen, että espoolaisten ekologinen jalanjälki pienentyy ja kaupunki toimii ilmastotyön edelläkävijänä.

Yksi merkittävimmistä ilmastopäästöjen aiheuttajista on ruuantuotanto, jolla on myös muita massiivisia vaikutuksia ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin. Näitä vaikutuksia voidaan tutkimusten mukaan hillitä merkittävästi vähentämällä eläinperäisten tuotteiden osuutta ravinnosta. Tämän varmistamiseksi tarvitaan kunnianhimoinen tavoite ja konkreettinen suunnitelma, jossa huomioidaan myös mahdolliset eri ihmisryhmien ja toimialojen erityispiirteet.

On selvää, että osana ilmastovastuun kantamista kaupungin on voimallisesti edistettävä ruokaan liittyvien päästöjen vähentämistä. Eläinperäisistä tuotteista ei tarvitse luopua kokonaan, mutta niiden vähentäminen on mahdollista ja tuonee pienenevän päästövaikutuksen ohella parannuksia myös ruuan terveellisyyteen ja eettisyyteen ilman että kustannustaso nousee.  Esimerkiksi Espoo Cateringilla on jo vakuuttavia näyttöjä edelläkävijyydestä ja kestävän kehityksen huomioimisesta toiminnassaan.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki ottaa tavoitteeksi puolittaa liha- ja maitotuotteiden kulutus kaupunkikonsernissa vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen tukemiseksi valmistellaan kaupunkikonsernin kattava suunnitelma ja ohjeistus.

Aloitteen allekirjoitti 25 valtuutettua seitsemästä eri puolueesta. Helsinkiläiselle Atte Harjanteelle kuuluu kiitos inspiraatiosta tähän aloitteeseen!