Tila- ja asuntojaosto 13.10. Koulukorjausavustus

Kokouksessa saimme mm. selvityksen valtion koulukorjausavustuksen hakematta jättämisestä, Träskändan kartanon tulevaisuudesta, Rödskogs skolan tilavaihtoehdoista sekä tilojen hyvästä hallinnasta ja korjausvelasta. Lisäksi palautimme hintavan Tapionkentän huoltorakennuksen hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi.

Valtion koulukorjausavustukset menivät Espoolta sivu suun. Vaadimme ja saimme selvityksen siitä, miten näin oli päässyt käymään. Monisyinen juttu: kriteerit täyttäviä hankkeita ei ollut hyllyssä valmiina (mutta ehkä joku vireillä olevista olisi voitu sellaiseksi muuttaa) ja tiedonkulku petti parissakin kohtaa. Kaupunki teki siis asiassa virhearvion.

Tähdensin kokouksessa, että kaupungin virkamieskunnan tulisi olla kautta linjan tietoisia luottamushenkilöiden vahvasta yhteisestä linjasta priorisoida koulukorjauskysymystä. Asiaa koskevia päätöksiä tai päättämättä jättämisiä pitäisi aina harkita kahteen kertaan. Tällaisen mahdollisuuden käyttämättä jättäminen ei herätä luottamusta, kun samaan aikaan etsimme säästöjä sekä painimme päiväkotien poikkeusjärjestelyjen ja koulujen sisäilmaongelmien kanssa. Työ kaupungin toiminnan ja prosessien parantamiseksi jatkuu. Selvitys löytyy myös kaupungin verkkosivuilta.

Tilojen hyvä hallintaa ja korjausvelkaa käsittelevässä selostuksessa kävi ilmi, että nykyiset vuosikorjausmäärärahat eivät riitä kiinteistökannan tarvitsemiin korjauksiin. Tämä ei toki ollut mikään yllätys – olemme vaatineet kyseisten määrärahojen korottamista jo useasti. Kun korjauksia ja investointeja lykätään, kaupungin korjausvelka kasvaa. Peruskorjauksen tai purun lähestyessä korjausvelkaa voidaankin harkitusti kasvattaa, mutta yleisesti ottaen korjaustahti pitäisi saada nykyistä kestävämmälle tasolle.

Träskändan kartanolle on etsitty tarkoituksenmukaista käyttökohdetta jo pitkään. Historiallinen talo halutaan säilyttää kaupungin omistuksessa ja vähintäänkin jossain määrin avoimena myös asukkaille. Päätettiin, että asia valmistellaan kilpailutettavaksi.

Rödskogs skolan tilanne ei myöskään ole uusi. Ruotsinkielisestä opetustoimesta vastaava svenska rum -lautakunta päättää koulun opetuksen sijoittamisesta syksystä 2015 eteenpäin. Meille esiteltiin erilaisia vaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Evästimme lautakuntaa, että mikäli opetus halutaan säilyttää Rödskogissa, se voidaan toteuttaa hankkimalla minimimäärä siirtokelpoisia tiloja. Muita vaihtoehtoja ovat myös toiminnan järjestäminen Lagstadin tai Kalajärven koulussa.

Lisäksi päätimme:

  • tila- ja asuntojaoston kokousaikataulun vuodelle 2015 (itse en enää ensi vuonna istu jaostossa, vaan siirryn konsernijaoston jäseneksi)
  • merkitä tiedoksi selostuksen asuinalueiden kehittämisestä, siirtokelpoisten väistötilojen lokakuun tilannekatsauksen sekä lautakuntien lausunnot investointiesityksestä
  • palauttaa Tapionkentän huoltorakennuksen hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi siten, että siihen sijoitetaan vain välttämättömimmät toiminnot
  • puoltaa yhdeksää korkotukilainahakemusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella