Kaupunginhallitus 13.10. Säilytetään YTHS

Annoimme kaupunginhallituksessa Espoon lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä eli ns. sotejärjestämislaista. Kyseessä on tarpeellinen uudistus, mutta vielä on monia avoimia kysymyksiä. Tärkeänä yksityiskohtana lausuntoon kirjattiin esityksestäni tahtotila turvata laadukas opiskelijaterveydenhuolto ja YTHS:n olemassaolo äänin 10-5.

Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon järjestäminen nykyisen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kaltaisella menettelyllä on tehokasta ja toimivaa. Käytännössä nykyisin kunnat siirtävät yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisvastuun YTHS:lle. Ideaalitilanteessa YTHS:n piirissä olisivat myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat.

Nyt lausuttavana olevan lain perusteluissa todetaan, ettei opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen esitetä muutoksia. Tämä ei kuitenkaan konkretisoidu pykälätasolla. Ristiriita lain perusteluiden ja pykälien välillä oli siksi syytä osoittaa.

Hyvin toimivaa terveydenhuoltojärjestelmän osaa ei kannata päästä luiskahtamaan pesuveden mukana puolivahingossa. YTHS:stä luopuminen aiheuttaisi myös kunnille uusia, ylimääräisiä tehtäviä ja kustannuksia.

Siksi esitin seuraavaa kirjausta lisättäväksi lausuntoon:

”Espoo on tyytyväinen, että korkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen ei esitetä muutoksia. Lain jatkotyöstössä ja toimeenpanossa on sisällytettävä lakipykäliin, miten nykyisenkaltainen järjestely käytännössä integroidaan sote-järjestelmään.”

Äänestyksessä kirjausta vastustivat kokoomuksen Kiijärvi, Kauma, Laiho, Konttas ja Lehtola. Vihreät, demarit, perussuomalaiset, rkp, vasemmisto ja kokoomuksen Särkijärvi puolsivat esitystäni.

Lisäksi hyväksyimme muutamia muita muutoksia, joita kaikkia tuin ja jotka paransivat lausuntoamme:

Ahlfors (vas) esitti kolme poistoesitystä, joiden työstämiseen myös vihreät osallistuivat. Halusimme poistaa kohdat, joissa linjattiin vahvasti Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja Vihdin kuntarakenneselvityksen ja yhteisen sote-tuottajavastuun puolesta. Tämä lausunto ei ollut noiden linjausten paikka. Poistot hyväksyttiin äänin 9-6 (kokoomus vastusti, muut puolesta).

Särkijärvi (kok) esitti, että sosiaali- ja terveysministeriölle ei säädettäisi oikeutta määritellä yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueita ja tavoitteita. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Sistonen (sdp) esitti kirjausta HUS:n kehittämisestä ja nykyisenkaltaisen HUS:n palveluihin tukeutumisesta. Hyväksyttiin äänin 10-5 (sama jakauma kuin minun esitykseni kohdalla).

Juvonen (ps) esitti melko ympäripyöreää lisäystä palveluiden järjestämisestä parhaalla mahdollisella tavalla ja kustannustehokkaasti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kovin hyvää kokonaiskuvaa lausunnosta ei ehkä tästä selostuksesta vielä saa, sillä moneen muuhunkin asiaan otimme kantaa. Lausunto rakentuu kyselylomakkeen pohjalle ja siihen voi tutustua täällä heti kun pöytäkirja valmistuu.

Lisäksi päätimme seuraavaa:

  • kaupunginhallituksen kokousaikataulu vuonna 2015
  • valtuuston 29.9.2014 päätösten laillisuusvalvonta
  • olla nimeämättä lisää osallistujia Uudenmaan maakuntaparlamenttiin (nimitimme jo viimeksi 11hlö)
  • nimetä edustajat (lähinnä KH:n puheenjohtajisto ja johtavia virkamiehiä) matkalle ystävyyskaupunkiimme Shanghaihin (Espoo tekee korkeatasoista Kiina-yhteistyötä, mitä pidän koko Suomen näkökulmasta merkittävänä)
  • todeta että valtuustokysymykseen (vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta ja kotona asumista turvaavista toimintaprosesseista) ei ole ehditty vastata asetetussa määräajassa (eli käsitellään myöhemmin)
  • hylätä oikaisuvaatimus veneiden myynnistä
  • hylätä oikaisuvaatimus vanhusten palvelujen johtajan virkavalinnasta
  • tarkistaa vammaisneuvoston toimintasääntö
  • merkitä tiedoksi lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätöksiä sekä päätöksiä ja kirjelmiä (hallinto-oikeuden päätös ja valtiovarainministeriön kirje)