Siksi Vihreät

Eduskuntavaalien alla moni etsii paitsi omaa ehdokasta, myös sopivinta puoluetta. Ja niin sen pitää ollakin. Minulle tärkeitä arvoja politiikassa ja elämässä ovat vapaus, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja avoimuus. Valitsin aikanaan puolueen näiden arvojen perusteella. Mitä tiiviimmin olen politiikkaa seurannut, sitä tyytyväisempi olen ollut valintaani.

Osin tässä on epäilemättä kyse eräänlaisesta heimoutumisesta: oman joukkueensa sisäistä keskustelua tulee (etenkin puoluehallituksesta ja valtuustoryhmästä käsin) seurattua huomattavan tiiviisti, jolloin myös puolueen ajatuksenjuoksua on helpompi ymmärtää. Kun tarkastelen eri puolueiden toimintatapoja, puheita ja tekoja niin objektiivisesti kuin pystyn, päädyn (onneksi) yhä samaan lopputulokseen.

Vihreän politiikan arvot ja toimintaperiaatteet vastaavat parhaiten omiani. Vihreisiin mahtuu monenlaisia mielipiteitä, mutta tietyt perustavanlaatuiset kysymykset yhdistävät koko joukkoa tavalla, joka erottaa Vihreät muista puolueista.

Vihreät on arvoliberaali puolue, joka puolustaa ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja jokaisen vapautta olla oma itsensä. On huojentavaa tietää, että eduskuntaryhmämme on yksimielisesti esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain puolella. Minun ei tarvitse kantaa huolta puolueen konservatiivisiiven toiminnasta, koska sellaista ei ole.

Vihreät on uudistusmielinen puolue, joka puolustaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Haluan olla mukana liikkeessä, joka antaa äänen äänettömille: vähempiosaisille, tuleville sukupolville, lohille, saimaannorpille ja harvinaisille suotyypeille. Yhteiskuntaa on uskallettava uudistaa, jotta hyvinvointia riittää myös tulevaisuudessa.

Vihreät suhtautuu ilmastonmuutoksen torjumiseen ja ympäristönsuojeluun asian vaatimalla vakavuudella ja on myös tekojen tasolla valmis toimimaan. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ovat ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä. Jos emme toimi ajoissa, vaikutukset ovat niin ekologisesti, inhimillisesti kuin taloudellisestikin peruuttamattomia. Kunnianhimoisella ilmasto- ja ympäristöpolitiikalla paitsi pelastetaan ainoa planeettamme, tarjotaan kotimarkkinareferenssejä suomalaisille edelläkävijäyrityksille.

Lisäksi Vihreät haluaa korjata politiikan sekä lisätä tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksia. Olen itse toiminut Espoossa avoimuuden ja läpinäkyvyyden puolesta joka käänteessä ja saanut huomata, että tällä saralla töitä piisaa.

Näissä vaaleissa Vihreät on nostanut kärkiteemoiksi ympäristön, koulutuksen, köyhyyden torjunnan ja työn. Monet puolueet tuntuvat kilpailevan sillä, kuka leikkaa koviten. Vihreät on esittänyt talouden tiekartan, jonka avulla Suomen talous saadaan tasapainoon. Vihreät haluaa uudistaa hyvinvointivaltion ja toteuttaa ratkaisuja, jotka pitävät maapallon elinkelpoisena, torjuvat eriarvoisuutta, parantavat työllisyyttä eivätkä kaavi säästöjä heikoimmilta. Tämä on minusta paitsi inhimillistä, myös taloudellisesti järkevää.

***

Yksikään puolue ei tietenkään ole täydellinen ja jokaiseen mahtuu monenmoista hiihtäjää. Parhaiten puutteiden fiksaaminen ja puolueen linjaan vaikuttaminen onnistuu sisältä käsin. Siksi toimin aktiivisesti Vihreiden puoluehallituksessa, puoluekokouksissa ja koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtajana – ja toivottavasti jatkossa myös eduskuntaryhmän jäsenenä.