Poistetaan lapsiperheköyhyys

Lapsiperheköyhyys on yksi hyvinvointivaltion räikeimmistä epäkohdista. Lapsena koetun köyhyyden vaikutukset voivat ulottua pitkälle. Tavoitteena on siksi oltava lapsiperheköyhyyden poistaminen ja sen vaikutusten pikainen lieventäminen.

Sen sijaan lapsiperheköyhyys on ollut Suomessa kasvussa. Joka seitsemäs lapsi elää köyhyydessä, vaikka yksikin on liikaa. Siksi jokainen askel kohti lapsiperheköyhyyden poistamista on tärkeä ja tarpeellinen. Itsestään köyhyys ei poistu.

Espoossa on valmisteltu laadukas toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Oli hienoa kuulla keväällä ohjelman esittelytilaisuudessa, miten laajasti eri toimialat ovat siihen osallistuneet ja kuinka jo valmistelu on avartanut monien käsitystä köyhyydestä ilmiönä.

Espoon ohjelmassa on tunnistettu lapsiperheköyhyyden eri ulottuvuuksia ja riskitekijöitä sekä poimittu niihin vaikuttavia toimenpiteitä. Kuntatasolla tärkeä rooli on esimerkiksi neuvolalla, sosiaalityöllä, kouluilla, harrastustoiminnalla, kirjastoilla. Lapsiperheköyhyyteen tulee puuttua myös valtakunnallisesti, ja tämä onkin onneksi myös uuden hallituksen keskeinen tavoite. Valtion ja kuntien kannattaakin lyödä hynttyyt yhteen tässä urakassa.

Hallitusohjelmassa on sitouduttu edistämään esimerkiksi maksutonta toisen asteen koulutusta, lasten ja nuorten harrastustakuuta sekä Suomen omaa Islannin mallia. Esitin kaupunginvaltuustossa toivomuksen, että Espoo tarttuu aktiivisesti valtion kautta tarjoutuviin mahdollisuuksiin edistää näitä esimerkiksi kokeilujen kautta ja yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

Hyvien mallien lisäksi tarvitaan jatkossakin iso joukko kumppanijärjestöjä tarjoamaan matalan kynnyksen maksutonta ja edullista harrastustoimintaa. Yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa on Espoossakin varaa tiivistää. Esitin valtuustotoivomuksen, että lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia edistetään yhdessä järjestöjen kanssa ja myös yli toimialarajojen, esimerkiksi huolehtimalla kaavoituksen ja tiloja koskevan päätöksenteon yhteydessä, että harrastamiseen sopivia tiloja löytyy eri asuinalueilta.

Toivon, että tämän lapsiperheköyhyyden torjuntaohjelman myötä ymmärrys köyhyydestä ilmiönä ja osaaminen lapsiperheiden monialaiseen tukemiseen lisääntyy Espoossa entisestään. Ja että onnistumme tekemään näistä tärkeistä tavoitteista totta.