Oikeus seksuaaliterveyteen ei katoa koronan aikana

Poikkeuksellisessa pandemia-ajassa perus- ja ihmisoikeudet joutuvat koetukselle. Muun muassa seksuaali- ja lisääntymisoikeudet ovat erityisen uhattuina, kun niitä rajataan ja romutetaan koronan varjolla.

Trumpin päätös jäädyttää Yhdysvaltojen rahoitus Maailman terveysjärjestö WHO:lle vaikeuttaa pandemian vastaista taistelua. Pääsyä raskauden keskeytykseen on rajattu Yhdysvalloissa ja Puolassa. Kiireettömät seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelut, kuten ehkäisyn aloitus, lykkääntyvät koronakriisiä korjatessa. Suomessa Fimea ja Valvira ovat suosittaneet hedelmöityshoitojen keskeyttämistä poikkeustilan ajaksi.

Koronan takia osa ehkäisyvälineiden tuotannosta on keskeytetty niitä runsaasti tuottavissa maissa, kuten Kiinassa. Maiden välisille rajoille asetetut muodollisuudet ovat myös hidastaneet ehkäisyvälineiden kuljetuksia. Ehkäisyvälineiden puute altistaa epätoivotuille raskauksille ja seksitaudeille, joiden hoitaminen tulee taloudellisesti kalliimmaksi kuin ennaltaehkäisy – henkisestä kuormituksesta puhumattakaan.

Uhka seksuaalioikeuksien romuttamisesta koronaviruksen pelossa on todellinen. Kriisi lisää lähisuhdeväkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön riskiä, kun neljän seinän sisällä oleilusta tulee uusi arki. Turvakotien ovet ovat avoimina myös poikkeustilan aikaan ja käyvät jopa tiheämpään kuin aiemmin. Eristäytyminen ja sosiaalisten kontaktien välttäminen on ajanut nuoret etäopiskeluun, jolloin seksuaalikasvatus voi jäädä täysin toteuttamatta.

Seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia vastustaville liikkeille poikkeustila antaa mahdollisuuden tehdä myyräntyötään ja romuttaa oikeuksien toteutumista. Olemassa olevia oikeuksia on siksi puolustettava juuri nyt.

Jokaisella on myös pandemian aikana oikeus ehkäisyyn, synnytyspalveluihin ja turvalliseen raskauden keskeytykseen. Myös kiireettömistä palveluista on pidettävä kiinni: etäopetuksessakaan ei saa unohtaa ajantasaista ja ammattimaista seksuaalikasvatusta. Ehkäisyvälineiden saatavuudesta on huolehdittava, sillä jokaisen oikeus haluttuun lapsilukuun korostuu epävarmuuden aikana.

Erityisen tärkeää on myös huolehtia kehittyvien maiden tilanteesta. Kaikille sosiaalinen eristäytyminen ja kotiin jääminen ei ole välttämättä mahdollista. Näissä maissa naiset ja tytöt kantavat suurempaa vastuuta perheestä ja kotitöistä, mikä voi altistaa helpommin koronavirukselle. Kansainvälisen yhteisön on tuomittava seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien rajoitukset ja muistutettava niiden merkityksestä myös nykyisessä epätavallisessa tilanteessa.