Lisää edullisia, pieniä asuntoja ja opiskelijakämppiä

Puheenvuoroni valtuuston kokouksessa 9.6.2014 asunto-ohjelman käsittelyn yhteydessä.

Asunto-ohjelmaprosessiin on ollut miellyttävä osallistua. On hyvä, että luottamushenkilöt pääsevät tekemään selkeää poliittista ohjausta ja vetämään linjoja siitä, mihin suuntaan valmistelua jatkossa viedään. Toisin kuin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Konttas, olen sitä mieltä, että luottamushenkilöiden on nimenomaan tärkeää päästä etukäteen vaikuttamaan siihen, millaisia tavoitteita Espoo MAL-neuvotteluissa edistää.

Tästä hyvä esimerkki on asunto-ohjelman kirjaus, joka käsittelee valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa ja Espoon Asuntojen asuntotuotantomäärää. Tämän hetkiset määrät, kaiken kaikkiaan vähintään 500 valtion tukemaa vuokra-asuntoa vuosittain, joista 300 Espoon Asuntojen tuottamia, on kirjattu asunto-ohjelmaan. Keskeisiä ovat kuitenkin ohjaavat linjaukset.

Ensimmäisenä se, että Espoon Asuntojen tuotantomäärää kasvatetaan, mikäli 500 tavoite ei muuten meinaa täyttyä.

Ja vieläkin olennaisempana se, että tulevissa MAL-neuvotteluissa Espoo lähtee tavoittelemaan edullisten vuokra-asuntojen määrän kasvattamista seudullisesti. Alati kallistuvien asuntojen maailmassa tämä on vastuullista politiikkaa. On tärkeää, että jatkossa entistä useampi löytää itselleen kodin ja katon päänsä päälle. Eritoten pieniä asuntoja tarvitaan lisää.

***

Yksi näihin pieniin asuntoihinkin liittyvä kehitysaskel on opiskelija-asuntoja koskeva kirjaus. Olen iloinen, että ehdotukseni sai ryhmien välisissä neuvotteluissa positiivisen vastaanoton. Opiskelijoiden määrä etenkin Espoossa kasvaa muun muassa Aalto-yliopiston kampuksen ja seudun ammattikorkeakoulujen järjestelyjen myötä merkittävästi. Opiskelijat ovat toimeentulonsa osalta jo valmiiksi varsin ahtaalla, ja maan hallituksen kehyspäätökset kiristivät tilannetta entisestään. Opintorahan ja asumislisän yhteenlaskettu määrä on tällä hetkellä alle 500 euroa.

Taannoin kun ohjelma oli ensimmäistä kertaa listalla, kartoitin Oikotie-palvelusta edullisia asuntoja havainnollistamaan tuon opiskelijan toimeentulon riittävyyttä asumiseen Espoossa ja opiskelija-asuntojen tarpeellisuutta. Tuolloin ainoa alle 400 euron kämppä oli 14 neliöinen soluhuone, jonka vuokra oli 390 €/kk, mutta jota tarjottiin vain miespuolisille henkilöille. Tänä päivänä tarjolla on tietenkin eri asunnot, kuin tuolloin muutama kuukausi sitten, mutta yhtä kaikki – todella opiskelijan kukkarolle mahdollisia asuntoja on vapailla markkinoilla tarjolla varsin vähän. Pääkaupunkiseudun keskimääräinen vuokra vapaarahoitteisissa asunnoissa on liki 16 euroa/neliö, kun taas ARA-asunnoissa päästään alle 12 euron. Lisäksi pelkkään HSL:n opiskelijahintaiseen seutulippuun kuluu melkein 50 euroa eli 10 % tuosta kokonaistoimeentulosta kuukaudessa.

Jos haluamme, kuten maan hallitus haluaa, että opiskelijat valmistuvat nopeammin, tulee laajamittaisen työssäkäynnin välttämättömyyttä opintojen ohella vähentää. En halua sanoa, että työssäkäynti opintojen ohella olisi missään nimessä pelkästään huono asia. Tutkimusten mukaan toimeentulon epävarmuus ja siitä johtuva työssäkäynti ovat kuitenkin suurin syy opintojen hidastumiseen. On tärkeää myös huomata, että kaikille työnteko opintojen ohella ei ole edes mahdollista.

Tämä onnistuu vain, jos kaupungissamme on tarjota edullista asumista, sillä muussa tapauksessa pelkkä vuokra syö koko toimeentulon ja hieman ylikin. Samalla tuemme tulevien korkeakoulutettujen kotiutumista nimenomaan Espooseen. Ja jotta näitä asuntoja saadaan, pitää kaupungin sekä kaavoittaa että luovuttaa tontteja tähän tarkoitukseen.

Erityisen järkevää olisi kaavoittaa ja luovuttaa tontteja etupainotteisesti tämän ja ensi vuoden aikana, sillä maan hallitus on päättänyt tukea opiskelija-asuntojen rakentamista alentamalla omavastuukorkoa tämän ja ensi vuoden ajaksi. Otaniemen ja sen lähialueiden kaavoitus tarjoaa tähän erinomaisen mahdollisuuden ja elinkeino- ja kilpailukykyjaoston tonttivarauspäätös on tähän hyvä alku.

Siksi esitän seuraavaa toivomusta joka on jaettu numerolla 7:
Valtuusto toivoo, että opiskelija-asuntojen kaavoitusta ja tontinluovutuksia opiskelija-asuntotuotantoon kiirehditään erityisesti vuosien 2014-2015 aikana.