Tila- ja asuntojaosto 26.5. – Rödskogs skola

Kokousraportointi is back. Tila- ja asuntojaoston listalla oli jälleen mm. kouluasioita. Isoimpana niistä Rödskogs skolan eli Röylän koulun kohtalo. Asiassa päädyttiin esityksestäni & jaoston yhteistyöllä hyvään kompromissiin.

Taustaksi: kyseessä on pieni kyläkoulu ja samalla Pohjois-Espoon ainoa ruotsinkielinen koulu. Rakennuksessa on toteutettu homeselvityksiä, joista käy ilmi, että tiloissa on terveyshaittoja. Oireita ei ilmeisesti ole ilmennyt, mutta ympäristöterveysviranomaisen lausunnon perusteella tilakeskuksen toimitusjohtaja oli päättänyt sulkea koulun 2.6. alkaen. Vanhemmat ovat olleet aktiivisesti yhteydessä asiasta, ja erityistä huolta on kannettu kesäkuun alkuviikkojen päiväkoti- ja kesäleiritoiminnan järjestämisestä. Lisäksi vanhemmat ovat kyseenalaistaneet tehdyt homeselvitykset.

Jaostossa tehtiin esitys koulun käyttökieltopäätöksen kumoamisesta kokonaan. Itse olin sitä mieltä, että emme voi sellaista riskiä ottaa. Kaupunki ei voi ulkoistaa vastuuta terveellisistä tiloista, vaikka vanhemmat muuta toivoisivat. Päiväkoti- ja leirikoulutoiminta olisi kuitenkin järkevää järjestää ko. tiloissa vielä kesäkuussa. Lisäksi ympäristöterveyden lausunnossa todetaan muutamia seikkoja, jotka voisivat olla suht nopeallakin aikataululla korjattavissa.

Muotoilin oman kompromissiesitykseni muiden jaoston jäsenten avustuksella:

”Käytetään otto-oikeutta ja täydennetään tilakeskuksen johtajan päätöstä seuraavasti:

Päiväkoti- ja kesäleiritoiminnan osalta tilaa voidaan käyttää juhannukseen asti.

Rakennuksen ryömintätila alipaineistetetaan ja havaittu katon vuotokohta paikataan kiireellisesti. Tämän jälkeen suoritetaan viipymättä sisäilmaohjeen mukainen terveystarkastus, jonka pohjalta määritellään, onko terveyshaitta poistunut ja rakennuksen käyttö jatkettavissa.”

Käytännössä siis pidimme voimassa tilakeskuksen toimitusjohtajan päätöksen siitä, että koulua ei enää syyslukukaudella käytetä ja että väistön valmistelua jatketaan opetustoimessa. Ympäristöterveyden lausunnon perusteella päätimme kuitenkin, että tietyt pikaiset korjaustoimet toteutetaan, jotta voidaan arvioida, ovatko ne riittäviä terveyshaitan poistamiseksi. Lähtökohtaisesti varaudumme väistöön ja siirtokelpoisten tilojen hankintaan, mutta tämä lisäselvitys toivon mukaan auttaa palauttamaan asukkaiden luottamuksen kaupungin haluun löytää ratkaisuja.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti, mutta esittelijä jätti viimeisestä kappaleesta eriävän mielipiteen. Perusteluna tähän – mikäli oikein ymmärsin – oli se, että hänen mielestään korjaustoimenpiteillä ei voida taata terveyshaitan poistumista. En oikein ymmärrä perustelua, sillä sitä ei päätösmuotoilukaan missään tapauksessa tarkoita tai lupaile.

Lisäksi kokouksessa:

  • Saatiin selostukset kaupunkien välisestä toimitilavuokravertailusta, tilakeskuksen toimitilakäsikirjasta sekä väistötilahankinnoista. Moni valmistumassa aikataulussa, mutta valitettavasti toimittajasta johtuen Viherlaakso viivästymässä hieman ja Kirstin koulu hieman enemmän.
  • Hyväksyttiin esisopimus tilojen vuokraamisesta Suvelan asukaspuiston käyttöön Suvelan kappelin tiloista.
  • Päätettiin puoltaa viittä korkotukilainahakemusta vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamista varten.
  • Merkittiin tiedoksi Tilakeskuksen huhtikuun 2014 kuukausiraportti.