Espoossa ei voida enää tinkiä koulukorjauksista

Mielipidekirjoitus julkaistiin Länsiväylässä 6.9.2014.

Valtuusto päättää 8.9. kokouksessaan kehyksestä ensi vuoden talousarvion valmistelun pohjaksi. Vaikeassa taloustilanteessa kasvavan kaupungin haasteena on saada tulot riittämään sekä palveluihin että tarvittavien koulujen, päiväkotien, katujen ja uimahallien rakentamiseen – olemassa olevien rakennusten kunnossapitoa unohtamatta.

Espoossa, kuten kaikkialla Suomessa, koulujen peruskorjausten laiminlyönti on johtanut sisäilmaongelmiin. Suuri joukko oppilaita ja opettajia on joutunut työskentelemään epäterveellisissä tiloissa. Aivan liian moni on sairastunut, vaikka yksikin tapaus on liikaa.

Tänä vuonna ongelmat ovat kärjistyneet. Espoossa on jouduttu käynnistämään kahdeksan väistökouluhanketta, joista osa hyvin kiireellisinä. Muun muassa Viherlaakson, Veräjäpellon ja Kirstin koulut odottavat koulujen pihoille tuotavia siirtokelpoisia väistötiloja, joiden on määrä valmistua loppuvuodesta.

Sisäilmaongelmien mukanaan tuomat terveyshaitat ja äkkinäisten väistöjen aiheuttama stressi eivät ole ainoita syitä muuttaa kurssia. Hätäväistöt ja vuosia kestävät evakot parakkikouluissa tulevat kaupungille kalliiksi. On taloudellisesti lyhytnäköistä lykätä peruskorjauksia, kun riskinä on yhä useampi pitkä evakkoreissu.

Perusteellisten peruskorjausten rinnalle tarvitaan ajoissa tehtyjä, kevyempiä ylläpitokorjauksia. Näin voidaan hallitusti lisätä rakennusten elinikää ja toteuttaa varsinaiset peruskorjaukset suunnitelmallisesti. Ennaltaehkäisevät investoinnit maksavat itsensä takaisin, kun kalliit ja vaivalloiset hätäväistöt vältetään.

Kaikki poliittiset ryhmät ovat puheissaan nostaneet koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien selättämisen prioriteettilistansa kärkeen. Jotta puheiden tasolta päästään parantamaan koululaisten hyvinvointia, on koulukorjausten määrärahoja lisättävä. Talousarviosta ja investointiohjelmasta päätettäessä on tekojen aika.

Tiina Elo
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja (vihr.)

Saara Hyrkkö
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston jäsen (vihr.)
Espoo