Kolme mukavaa ja kolme vakavaa uutista lautakunnasta

Kolme mukavaa ja kolme vakavaa uutista hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan kokouksesta:

✨ Espoon Tyttöjen talon toiminta jatkuu! Taistelimme tähän rahat budjettineuvotteluissa ja nyt tehtiin virallinen päätös. Tyttöjen talolla toteutetaan mm. toimintaa nuorille äideille ja isille sekä nuorten seksuaaliterveystyötä.

✨ Kohdensimme valtuuston päätösten mukaisesti lisärahaa mm. mielenterveyspalveluihin, hoitojonojen purkamiseen, digipalveluiden kehittämiseen ja liikkuvan sairaalan laajentamiseen. Näitä ajoimme budjettineuvotteluissa!

✨ Jaoimme avustuksia järjestöille, jotka tekevät aivan korvaamatonta työtä mm. yksinäisyyden vähentämiseksi, vertaistuen ja osallisuuden lisäämiseksi sekä köyhyyden torjumiseksi. Joillekin esitettiin hiukan viime vuotta pienempiä avustuksia, sillä korona-aikana osa rahasta on saattanut jäädä käyttämättä. Nostimme näitä lähemmäs viime vuoden tasoa, sillä tämä ei ole oikea aika nipistää järjestöiltä.

💥 Kävimme jälleen perusteellisesti läpi vanhusten ja vammaisten kuljetuspalveluiden toimintaa, tehtyjä korjaustoimenpiteitä ja niiden avulla tähän mennessä saavutettuja tuloksia. Työ jatkuu.

💥 Saimme tilannekatsauksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelusta. ICT-kustannuksiin on saatava valtiolta lisää rahaa.

💥 Kävimme keskustelua koronatilanteesta. Sairaalahoidon kantokyvyn turvaamiseksi Espoossa on jouduttu siirtämään henkilökuntaa Espoon sairaalaan. Jopa neuvolan ja kouluterveydenhuollon toimintaa on jouduttu taas supistamaan. Olen tästä tosi huolissani. Ottakaa hyvät ihmiset ne rokotukset.

➕ Annoimme vastaukset neljään valtuustoaloitteeseen. Kiinnitin huomiota vammaisuuden vaikutuksiin osana lapsivaikutusten arviointia ja kannustin edistämään Espoon hakeutumista Unicefin lapsiystävälliseksi kunnaksi. (Tätä on yritetty jo kauan, josko tällä kertaa menisi maaliin asti!)