ESPOO KUULUU KAIKILLE

Hyvässä kaupungissa on kiva asua, helppo liikkua, mahdollisuus kouluttautua ja tehdä työtä. Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Rakennetaan viihtyisää kaupunkia, jossa on sujuvat yhteydet palveluiden pariin tai luonnon helmaan. Vedetään yhtä köyttä naapurikaupunkien kanssa ja avataan päätöksenteko asukkaiden ulottuville. Toivotetaan uudet asukkaat tervetulleeksi tulotasosta tai kansallisuudesta riippumatta.

Neljän vuoden ajan olen rakentanut avoimempaa, kekseliäämpää ja ihmisläheisempää Espoota kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Olen puolustanut kaikkien lasten oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, jouduttanut opiskelija-asuntojen rakentamista, vaatinut avoimuutta, ravistellut toimintakulttuuria sekä tehnyt töitä koulutuksen, ennaltaehkäisyn, nuorisotyön ja joukkoliikenteen puolesta – eriarvoistumista, ilmastonmuutosta ja rasismia vastaan. Työskentelyyni Espoossa voit tutustua tarkemmin myös vuosikertomuksissani: 2016, 2015, 2014 ja 2013.

Työ on vielä kesken ja tekemistä piisaa. Siksi haluan jatkaa hommia paremman Espoon puolesta. Lue alta vaaliteemoistani ja työstäni niiden parissa.

KAUPUNKI, JOSSA JOKAINEN KOULU ON KIVA

KAUPUNKI, JOSSA ON HYVÄ ASUA JA HELPPO LIIKKUA

AVOIN KAUPUNKI, JOSSA KAIKISTA PIDETÄÄN HUOLTA

KAUPUNKI, JOSSA JOKAINEN KOULU ON KIVA

Varhaiskasvatuksella on valtava merkitys lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Se tasaa lasten perhetaustoista johtuvia eroja ja ehkäisee ylisukupolvista huono-osaisuutta, mutta on hyödyllistä ihan kaikenlaisista taustoista tuleville lapsille. Laadukas varhaiskasvatus on tehokas keino edistää lasten hyvinvointia, tukea elinikäistä oppimista ja koulussa tarvittavia valmiuksia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Siksi haluan, että jokaisella lapsella on yhdenvertainen oikeus hyvään varhaiskasvatukseen.

Mitä olen tehnyt tähän mennessä?

Kaupunginvaltuutettuna olen tehnyt töitä sen puolesta, että kaikilla espoolaisilla lapsilla on jatkossakin oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Olen puolustanut päiväkotien ja koulujen rahoitusta, monipuolista kurssitarjontaa lukioissa ja lähiopetusta amiksessa. Olen kirjoittanut sateenkaarinuorisotyön puolesta. Aloitteestani espoolaisnuorille tarjotaan maksutonta ehkäisyä.

Mitä seuraavaksi?
 • Säilytetään jokaisen lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Turvataan pienet ryhmäkoot.
 • Tuodaan varhaiskasvatus yhä useamman perheen ja lapsen ulottuville. Siirrytään kohti maksutonta varhaiskasvatusta.
 • Korjataan homekoulut viivyttelemättä.
 • Huolehditaan, että jokainen espoolainen koulu on kiva ja hyvä. Kohdennetaan tarvittaessa lisätukea kouluille, joissa kamppaillaan kasautuvien ongelmien kanssa.
 • Vahvistetaan opettajien osaamista, jotta koulutus pysyy ajan hermolla ja jotta jokainen lapsi ja nuori kohdataan yksilönä.
 • Taataan jokaiselle peruskoulun päättävälle paikka lukiosta tai amiksesta. Tuetaan koulupudokkaita löytämään itselleen uusi polku ja yrittämään uudelleen.
 • Lisätään lähiopetusta ammatillisissa oppilaitoksissa ja huolehditaan, että opiskelijoiden ulottuvilla on monipuolinen kurssivalikoima niin lukioissa kuin amiksissa.

KAUPUNKI, JOSSA ON HYVÄ ASUA JA HELPPO LIIKKUA

Kaupunki tulee kaavoittaa fiksusti. Espoossa tarvitaan nykyistä tiiviimpää kaupunkirakennetta, jossa palvelut ovat lähellä, joukkoliikenteen käyttö on vaivatonta ja kävely- ja pyöräteitä on riittävästi. Länsimetron ja junaraiteiden asema-alueet tulee hyödyntää nykyistä paremmin muodostamalla niistä asumisen, palveluiden ja liityntälinjojen keskittymiä.

Kaupungin tulee toimia päättäväisesti alueiden eriarvoistumista vastaan. Jokaiselle espoolaiselle ja Espooseen muuttavalle tulee taata oikeus hyvään asumiseen tulotasosta riippumatta. Kaupungin omaa vuokra-asuntotuotantoa tulee lisätä tuntuvasti ja hajauttaa ympäri Espoota.

Opiskelijat tuovat kuntaan elinvoimaa. Toimivat opiskelijapalvelut luovat hyvää toimintaympäristöä kunnassa toimiville korkeakouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Siksi meidän kannattaa pitää kiinni joukkoliikenteen opiskelija-alennuksista ja kaavoittaa edullisia opiskelija-asuntoja etenkin oppilaitosten lähelle.

Mitä olen tehnyt tähän mennessä?

Kaupunginvaltuutettuna olen tehnyt töitä sen puolesta, että Espooseen saadaan lisää kohtuuhintaista asumista ja opiskelija-asuntoja erityisesti oppilaitosten läheisyyteen, kuten Otaniemeen. Olen vastustanut joukkoliikenteen lipunhintojen korotuksia, puolustanut opiskelija-alennuksia ja esteettömyyttä sekä peräänkuuluttanut avoimuutta ja tolkkua Länsimetro-hankkeeseen. Aloitteestani Espoossa kokeillaan ensi kesänä kaupunkipyöriä.

Mitä seuraavaksi?
 • Kaavoitetaan ja rakennetaan lisää kohtuuhintaista asumista hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.
 • Kaavoitetaan edullisia opiskelija-asuntoja erityisesti oppilaitosten lähettyville.
 • Tehdään vähemmän parkkipaikkoja sinne, missä auton omistaminen ei ole välttämätöntä.
 • Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta alentamalla lipunhintoja ja parantamalla yhteyksiä. Palautetaan opiskelija-alennus kaikille opiskelijoille.
 • Parannetaan joukkoliikenteen ja kaupunkiympäristön esteettömyyttä.
 • Tehdään Espoosta ihana pyöräilykaupunki ja vakiinnutetaan kaupunkipyörät osaksi Länsimetron liityntälinjastoa.
 • Laitetaan Länsimetro kulkemaan ja otetaan opiksi, kun rakennustyöt Kivenlahteen jatkuvat.
 • Rakennetaan Raide-Jokeri fiksusti.

AVOIN KAUPUNKI, JOSSA KAIKISTA PIDETÄÄN HUOLTA

Kaupungin päätöksenteon tulisi olla nykyistä avoimempaa ja paremmin ihmisten ulottuvilla. Asukkaiden tulee voida vaikuttaa kaupunkiinsa muutenkin kuin vaaleissa ja valittamalla.

Mitä olen tehnyt tähän mennessä?

Kaupunginvaltuutettuna olen tuonut lisää avoimuutta ja tavoitteellisuutta kaupungin osakeyhtiöihin, puolustanut maahanmuuttajien oman äidinkielen opetusta, peräänkuuluttanut keskustelua nykyisen perhevapaajärjestelmän vaikutuksista tasa-arvoon, vaatinut parempaa viestintää asukkaille koulujen sisäilmaongelmista, ehdottanut kansanäänestystä kuntaliitoksista ja vastustanut rasismia. Aloitteestani Espoon ostolaskut julkaistaan nykyään avoimena datana.

Mitä seuraavaksi?
 • Järjestetään turvapaikanhakijanuorille mahdollisuus jäädä Espooseen turvapaikkapäätöksen saatuaan.
 • Pidetään huoli, että kenenkään ei tarvitse nukkua pakkasessa tai jäädä ilman hoitoa sairastuessaan. Järjestetään hätämajoitusta ja laajennetaan paperittomien terveyspalveluita.
 • Lisätään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaupungin toiminnassa. Koulutetaan kaupungin henkilökunta kohtaamaan erilaisuutta ja puuttumaan rakenteelliseen syrjintään.
 • Juhlitaan yhdessä Suomen kansalaisuuden saaneita.
 • Lisätään avoimuutta kaupungin osakeyhtiöissä ja kaikessa kaupungin toiminnassa.
 • Laitetaan stoppi Suomenojan kaltaisille sekoiluille.

Takaisin ylös