Vihreiden tavoite kaksivuotisesta esiopetuksesta etenee!

Kokeilu kaksivuotisesta esiopetuksesta on tarkoitus käynnistää ensi vuoden elokuussa ja sen piiriin on tulossa 10 000 lasta eri puolilla Suomea. Toivottavasti myös kotikaupunkini Espoo hakeutuu mukaan kokeiluun. Olisi tärkeää saada espoolaiset opettajat mukaan kehittämään tulevaisuuden esiopetusta.

Varhaisten vuosien merkitys lasten kasvulle ja oppimiselle on suuri. Maksuton, kaikille kuuluva esiopetus luo pohjan tulevalle koulupolulle ja varmistaa, että lapset saavat tarvitsemaansa tukea ajoissa. On hienoa, että kokeilun kautta saadaan tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikuttavuudesta. Toiveena tietenkin on, että kaksivuotinen eskari voidaan kokeilun jälkeen vakiinnuttaa osaksi suomalaista oppimisen polkua.

Hallitusohjelmassa on linjattu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun lisäksi myös esiopetuksen ja perusopetuksen kahden ensimmäisen vuosiluokan nivomisesta nykyistä kiinteämmin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Siirtyminen eteenpäin tapahtuisi joustavasti siinä vaiheessa, kun perustaidot ovat riittävän hyvin hallussa.

Tavoitteena ei tietenkään ole tehdä viisivuotiaista pikkukoululaisia, vaan parantaa varhaista perustaitojen oppimista. Kaksivuotiseen esiopetukseen laaditaan ikätasoinen opetussuunnitelma. Oppiminen tapahtuu esiopetuksessa leikin, laulun ja toiminnan kautta, kuten tähänkin asti.

Suomalaisten lasten oppimiserot ovat kasvaneet viime vuosina. Laadukas varhaiskasvatus on tehokas keino edistää lasten hyvinvointia ja oppimista sekä ehkäistä ylisukupolvista huono-osaisuutta. Siksi tarvitsemme lisää toimia varhaiskasvatuksen maksuttomuuden edistämiseksi.

On aivan nurinkurista, että maksuttoman koulutuksen maassa oppimisen polun ensimmäisellä ja tutkitusti erittäin vaikuttavalla askelmalla onkin hintalappu. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei vielä riitä. Varhaiskasvatuksesta on tehtävä lähitulevaisuudessa kokonaan maksutonta.

Ajattelen, että politiikan tärkein tehtävä on rakentaa lapsille hyvää tulevaisuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia ponnistaa elämään. On hyvä, että meillä on hallitus, joka ymmärtää tämän ja on sitoutunut panostamaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Palautimme jokaisen lapsen oikeuden varhaiskasvatukseen ja pienensimme ryhmäkokoja. Ensi vuonna muun muassa käynnistämme eskarikokeilun, kohdennamme lisää pysyvää rahoitusta varhaiskasvatukseen ja laskemme varhaiskasvatusmaksuja. Näiden asioiden puolesta Vihreät tekee töitä hallituksessa ja tietenkin myös kunnissa eri puolilla Suomea.