Vihreät hyväksyi uuden periaateoh­jelman

Vihreiden puoluekokous hyväksyi uuden, puolueen tärkeimpiä arvoja ja tavoitteita kuvaavan periaateohjelman vuosille 2020–2028. Periaateohjelman nimi on Vihreät muuttavat maailmaa, jotta elämä maapallolla voi kukoistaa.

Vihreät on periaateohjelman mukaan puolue, joka antaa äänen niille, joiden ääni ei muuten kuulu: luonnolle, eläimille ja tuleville sukupolville – ja varmistaa, että haavoittuvassa asemassa olevat saavat äänensä kuuluviin.

–Periaateohjelmaa on tehty ammentaen vihreiden juurista erilaisia kansalaisliikkeitä kokoavana voimana. Se on tehty vastaamaan aikamme suuriin kysymyksiin: ilmastokriisiin, luontokatoon, eriarvoisuuden kasvuun, rasismin ja äärioikeiston nousuun, sortoon ja syrjintään, sotaan ja rauhaan, globaaliin vastuuseen ja demokratian murrokseen, kansanedustaja, periaatetyön toinen puheenjohtaja Saara Hyrkkö kertoo.

Vihreät on periaateohjelman mukaan yhdenvertaisuutta kannattava, feministinen ja antirasistinen puolue.

–Ajassa jossa elämme, korostuu rasiminvastaisen työn tärkeys. Rasismi ei katoa pelkästään sillä, että puutumme arkipäivän rasismiin. Tarvitsemme sen rinnalla myös antirasistista politiikkaa, jolla puretaan yhteiskunnan rakenteellista rasismia. Konkreettisella tasolla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että järjestäytynyt rasistinen toiminta kiellettäisiin lainsäädännöllä, Vihreiden varapuheenjohtaja, periaatetyön toinen puheenjohtaja Jaakko Mustakallio korostaa.

Periaateohjelmassa linjataan myös siitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa ja sitä koskeviin päätöksiin. Näihin lukeutuu myös oikeus aborttiin omalla ilmoituksella.

–Konservatiivinen liikehdintä uhkaa eri puolilla maailmaa perustavanlaatuisia seksuaalioikeuksia ja ihmisten oikeutta omaan kehoonsa. Kiristyvä suhtautuminen aborttioikeuteen on huolestuttava esimerkki siitä, että naisten ja tyttöjen oikeudet voivat ottaa myös takapakkia. Myös Suomessa aborttilainsäädäntö on jäänyt ajastaan jälkeen, ja se tulisikin päivittää naisten itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi, Hyrkkö toteaa.

Periaateohjelmassa nostetaan esiin koulutus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen yhteiskunnan tulevaisuuden turvana ja tienä kohti tasa-arvoa.

–Uskomme sivistyksen, koulutuksen ja tutkimuksen voimaan ja kykyyn muovata yhteiskuntia ja ihmisiä. Tämä on viime vuosina houkutellut suuren joukon uusia ihmisiä mukaan Vihreisiin, Hyrkkö toteaa.

Ilmastolla ja luonnon monimuotoisuuden suojelemisella on edelleen keskeinen asema periaateohjelmassa.

–Suomen tie hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi on käynnistynyt, mutta Vihreiden periaateohjelma asettaa kunnianhimon tason korkeammalle: meidän on tavoiteltava hiilinegatiivisuutta. Tähän myös Pariisin ilmastosopimus tähtää ja Vihreiden on johdettava tätä muutosta, Mustakallio toteaa.

Uutena asiana periaateohjelmassa mainitaan reilu muutos, joka tarkoittaa ilmastonmuutoksen torjuntaa ja eriarvoisuuden vähentämistä samaan aikaan.

Myös eläinten oikeudet näkyvät periaateohjelman sivuilla.

–Eläimen arvoa ei mitata rahallisesti, vaan eläimiä tulee arvostaa yksilöinä niiden itsensä takia, Mustakallio huomauttaa.

Periaateohjelma on voimassa vuoteen 2028 asti. Edellinen periaateohjelma hyväksyttiin vuonna 2012. Periaateohjelmatyöryhmää vetivät vihreiden varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio ja kansanedustaja Saara Hyrkkö. Ohjelmatyötä on tehty ympäri Suomen ja myös yhteistyössä eri kansalaisjärjestöjen kanssa.

Voit tutustua koko periaateohjelmaan täältä.