Vihreä kaupunginhallitusryhmä: Espoon johtaminen kaipaa remonttia

Espoon kaupunginhallitus on päättänyt avata haun teknisen toimen johtajan vakituiseen virkaan. Vihreät esittivät kaupunginhallituksessa, että virka olisi täytetty määräaikaisesti, jotta kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen kohti esimerkiksi pormestarimallia olisi voitu aloittaa jo seuraavien kuntavaalien yhteydessä.

”Haluamme vahvistaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja lisätä avoimuutta kaupungin päätöksenteossa. Asukkailla on oikeus tietää, kuka Espoossa  käyttää valtaa. Tällä hetkellä valmistelusta puuttuu poliittinen ohjaus, jossa kuntalaisten ääni kuuluisi jo varhaisessa vaiheessa demokraattisesti valittujen valtuutettujen kautta. Johtamista kannattaa toki muutenkin kehittää jatkuvasti”, perustelee esityksen tehnyt kaupunginhallituksen jäsen Saara Hyrkkö.

Johtamisen uudistamisesta on keskusteltu Espoossa vuosikausia, mutta todelliset toimenpiteet ovat jääneet vähäisiksi.

”Koskaan ei näytä olevan oikea hetki muuttaa vallitsevia käytäntöjä avoimempaan ja demokraattisempaan suuntaan. Tällä valtuustokaudella on toki otettu askelia oikeaan suuntaan, kun kaupunginhallituksen puheenjohtajistolla on mahdollisuus saada kuukausikorvausta tehtävän osa-aikaisesta hoitamisesta ja strategiatyötä on vahvistettu poikkihallinnollisten ohjelmien avulla”, toteaa valtuuston 1. varapuheenjohtaja Sirpa Hertell.

Vihreät vaatii, että nyt käynnistettävä haku toteutetaan avoimesti. Tehtävään haetaan avoimella haulla pätevää ja yhteistyökykyistä uuden ajan johtajaa. Vihreiden esitysten mukaisesti haussa edellytetään yhteistyö- ja viestintätaitoja ja arvostetaan avoimuutta ja monipuolisia vuorovaikutustaitoja.

“Enemmistöllä puolueista ei ollut halukkuutta ottaa isoa harppausta johtamisjärjestelmän uudistamisessa. Nyt haemme teknisen toimen johtoon ammatillisesti pätevintä johtajaa. Poliittinen kokemus ei saa olla este, mutta sen ei myöskään pidä olla valintaa ratkaiseva tekijä”, esittää kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

“Samaan aikaan on kuitenkin tarpeen avata keskustelu poliittisen johdon toimintaedellytysten parantamisesta. Johdonmukainen ja selkeä päätöksenteko lujittaa kansalaisten luottamusta Espoon toimintaan. Kun politiikanteon sujuvuus on varmistettu kunnan johtotasolla, vähenee myös yleinen turhautuminen demokratiaan. Erityisesti Suomessa kuntien laaja tehtäväkenttä korostaa läpinäkyvyyden ja selkeän johtajuuden tarvetta”, päättävät Elo ja Hyrkkö.