Valtuustoaloite kehotunnekasvatuksen vahvistamiseksi päiväkodeissa ja kouluissa

Kehotunnekasvatus pitää sisällään lapsen tasoista tietoa kehosta, tunteista, turvataidoista ja oikeuksista. Tarkoituksena on ohjata ja kasvattaa lapsia ja nuoria kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisen kehoa ja oikeuksia. Tavoitteena on auttaa lasta kasvamaan ehjäksi, onnelliseksi ja pärjääväksi omaksi itsekseen, mutta myös ennaltaehkäistä seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Myönteiset, lapsen tasoiset tiedot, taidot ja asenteet ovat tärkeitä opettaa kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Kehotunnekasvatus on kirjattu esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitä tukevat myös Opetushallituksen ja WHO:n ohjeet. Toteutuminen Espoossa on kuitenkin erittäin vaihtelevaa. Filoksenia ry:n Turvassa-hankkeessa ja Väestöliiton selvityksissä on käynyt ilmi, että yksi suurimmista esteistä kehotunnekasvatuksen toteutumiselle on henkilökunnan osaamisen puute – toki myös kiire arjessa. Tarvetta on koulutukselle, jonka kautta kehotunnekasvatuksen tarkoitus ja työkalut tulisivat tutuiksi. Tämä auttaisi myös tunnistamaan ja puuttumaan tilanteisiin, joissa lapsen itsemääräämisoikeutta on loukattu tai jossa lapsi on vaarassa joutua kaltoinkohtelun uhriksi.

Koronatilanne ja työvoimapula asettavat haasteita varhaiskasvatuksen henkilökunnan riittävyydelle, mikä ymmärrettävästi rajoittaa juuri nyt mahdollisuuksia kouluttautua työajalla. Toisaalta mahdollisuus täydentää omaa osaamistaan työaikana voisi osaltaan houkutella varhaiskasvatuksen ammattilaisia hakeutumaan töihin nimenomaan Espooseen. Lisäksi kehotunnekasvatuksen merkitys entisestään korostuu juuri koronan takia, sillä kriisin aikana perheiden pahoinvointi ja ikävä kyllä myös kaltoinkohtelu ovat kärjistyneet.

Asiaa kannattaisi pohtia esimerkiksi osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ja laatia suunnitelma kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten osaamisen vahvistamiseksi porrastetusti tulevien vuosien aikana. Päiväkotien johtajien ja koulujen rehtoreiden sitoutuminen on onnistumisen kannalta todella tärkeää.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kehotunnekasvatuksen osaamista vahvistetaan espoolaisissa päiväkodeissa ja kouluissa.

Espoossa 24.1.2022

Saara Hyrkkö (vihr)