Valko-Venäjän toiminta on täysin tuomittavaa

Valko-Venäjän toiminta, jossa ihmisiä käytetään hybridivaikuttamisen välineenä, on täysin tuomittavaa. Tällaista ei pidä missään tapauksessa hyväksyä.

Olen kuitenkin hyvin huolissani keskustelusta, joka Suomessa on aiheesta syntynyt.

Hybridivaikuttamisen tavoite on kylvää sekasortoa ja eripuraa sekä lietsoa pelkoa EU:n sisällä. Luoda painetta tinkiä tai jopa luopua EU:n yhteisistä arvoista ja periaatteista. Tämän ei pidä antaa tapahtua ja siihen on vastattava EU:n tasolla voimakkaasti. Näin onkin tehty.

Tilanne EU:n rajalla on inhimillisesti järkyttävä. Ihmisiä on jo menehtynyt. Lapset kärsivät kylmästä ja nälästä. Rajalla jumissa olevat ihmiset ovat hyväksikäytön ja eräänlaisen valtiojohtoisen ihmissalakuljetuksen uhreja. Humanitaaristen järjestöjen toiminta rajalla on turvattava.

On tärkeää, että Suomi on varautunut monenlaisiin hybridivaikuttamisen muotoihin. Tätä varautumista tehdään sekä kansallisen lainsäädännön puitteissa ja tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa että uudempana elementtinä myös EU-tasolla yhteisesti.

Kokoomus on vaatinut, että Suomen pitäisi irtautua kansainvälisestä pakolaisoikeudesta ja mahdollistaa turvapaikkahakemusten vastaanoton keskeyttäminen. Herää kysymys: Mistä muista ihmisoikeussopimuksista kokoomus on valmis luopumaan?

Kansainväliset sopimukset ovat mitä suurimmassa määrin pienen maan ja sen ihmisten turva. Viime vuosina Suomessa yleistynyt keskustelu, jossa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia haastetaan ja kyseenalaistetaan, on siksi todella merkillistä.

Yksi tämän nytkin käynnissä olevan hybridivaikuttamisoperaation elementeistä on disinformaation levittäminen. Kyselytunnilla olisin halunnut kysyä, millaiset valmiudet Suomella ja EU:lla on suojata ihmisiä ja päätöksentekoa tältä vaikuttamiselta, mutta en tällä kertaa saanut puhemieheltä puheenvuoroa. Keskustelu varmasti jatkuu.