Vakavan paikan äärellä – mutta yhdessä

Koronavirus etenee Suomessa ja maailmalla. Asiantuntijat, viranomaiset ja päättäjät seuraavat tilanteen kehittymistä kellon ympäri. Kaikki tarvittava tehdään ihmisten terveyden ja turvallisuuden puolesta.

Olennaisinta on suojata riskiryhmiin kuuluvia ja hidastaa epidemian etenemistä, jotta varmistamme, että terveydenhuollon kapasiteetti riittää. Tähän liittyen hallitus on linjannut uusia rajoituksia ja suosituksia. Tässä muutamia poimintoja:

👉 Varhaiskasvatus ja esiopetus pyritään pitämään auki. Lapset, jotka on mahdollista hoitaa kotona, toivotaan kuitenkin otettavaksi kotiin, kunhan hoitaja ei ole ikäihminen tai muu riskiryhmään kuuluva.
👉 Peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut siirtyvät etäopetukseen. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien 1.-3. luokkalaisille järjestetään kuitenkin lähiopetus. Samoin tarvittaessa erityisen tuen tarpeessa oleville. Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa.
👉 Erityisesti ikäihmisten on syytä rajoittaa sosiaalista kanssakäymistä aina kun se on mahdollista. Hoivakodit ja muut riskiryhmiin kuuluvien asumispalveluyksiköt suljetaan vierailijoilta.
👉 Valtion ja kuntien yleisiä tiloja, kuten kirjastot, museot ja teatterit, suljetaan ja yksityisiä toimijoita kannustetaan samaan. Julkiset kokoontumiset on syytä rajata kymmeneen henkilöön ja tarpeetonta oleskelua yleisillä paikoilla pyydetään välttämään. Tarvittaessa myös ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa.
👉 Terveydenhuollon resurssit turvataan ja viruksen testaamista lisätään. Kriittisissä työtehtävissä työskenteleviä varaudutaan velvoittamaan tarpeen mukaan töihin.

Valtion tai kuntien päätökset eivät yksin riitä. Meidän kaikkien on tehtävä osamme. Vastuu taudin leviämisen hidastamisesta ja etenkin haavoittuvassa asemassa olevien suojaamisesta on yhteinen. Samat vanhat ohjeet ovat edelleen voimassa:

👉 Vältä lähikontakteja. Koskee meitä kaikkia, mutta erityisesti ikäihmisiä ja muita riskiryhmiä.
👉 Huolehdi erityisen hyvin hygieniasta. Suojaa erityisesti riskiryhmiä.
👉 Suosi etätöitä & älä lähde kipeänä ihmisten ilmoille. Älä matkusta.
👉 Älä ruuhkauta terveydenhuoltoa, jos voit hyvin tai pärjäät kotona.
👉 Seuraa viranomaistiedotusta ja noudata ohjeita.

Yksilöille rajoitusten vaikutukset voivat tuntua hankalilta, epäreiluilta ja jopa kohtuuttomilta. Tällaiset ajat vaativat ihan jokaiselta venymistä. Autetaan siis tuttuja ja tuntemattomia. Ollaan yhteydessä ystäviin ja sukulaisiin puhelimitse. Suojataan ikäihmisiä ja muita riskiryhmiä. Tuetaan pienyrittäjiä, joiden toimeentuloon rajoitukset osuvat kovaa.

Ja erityisesti. Kiitetään tänään ja kaikkina tulevina päivinä niitä ihmisiä, jotka tekevät työtään etulinjassa: hoitohenkilökuntaa, siivoojia, kasvattajia, opettajia, kuljettajia, myyjiä, poliiseja, pelastajia ja kaikkia muita, jotka pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä myös poikkeusoloissa.

Jossain vaiheessa epidemia hiipuu tai se taltutetaan. Mutta viruksen ja sen aiheuttaman poikkeustilan vaikutukset kestävät pitkään. Siksi hallitus valmistautuu aiemmin mainittujen toimien lisäksi turvaamaan yritysten rahoitusta ja tekemään muita tarvittavia toimia, joilla ihmisten työpaikkoja ja toimeentuloa pystytään suojelemaan.

Tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Siksi meiltä kaikilta tarvitaan nyt poikkeuksellista sinnikkyyttä ja yhteen hiileen puhaltamista. Tästäkin selvitään.