Turussa toimii teinineuvola

Noin vuosi sitten ehdotin uutta palvelua murrosikäisten nuorten ja heidän vanhempiensa tueksi, ns. teinineuvolaa. Olin jo vuosia aiemmin havainnut, että moni vanhempi kokee olevansa aika yksin, kun oma lapsi tulee murrosikään, kokeilee rajojaan, etsii itseään ja tekee tulevaisuuttaan koskevia valintoja.

Siinä missä äitiys- ja lastenneuvola tukee ja kannattelee perheitä uuden elämänvaiheen äärellä, murrosiän kynnyksellä samankaltaista luontevaa pysähtymistä ja valmennusta vanhempana kasvamiseen ei oikein ole.

Ehdotukseni sai myönteisen vastaanoton ja herätti keskustelua nuorten ja perheiden palveluiden tilanteesta. Viestejä tuli eri puolilta Suomea, vanhemmilta ja eri alojen ammattilaisilta. Yksi kiinnostavimmista saapui Turusta.

Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt nimittäin viestittivät, että hei me tehdään täällä jo just tota! Tänään pääsin vihdoin Turkuun tutustumaan murkkuneuvola-nimellä aikanaan alkaneeseen Linkki-toimintaan, joka tarjoaa 10-18-vuotiaille ja heidän perheilleen tukea murrosikään, nuoruuteen ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa.

Oli oikeasti aika liikuttavaa nähdä ja kuulla, että tämänkaltainen toiminta todella toimii. Moni perhe on saanut siitä apua nopeasti ja erittäin matalalla kynnyksellä. Linkki-toiminnan puitteissa on kehitetty myös toimivia malleja koululaisten tunnetaitojen ja nuorten stressinhallintataitojen vahvistamiseen.

Tätä lisää ja koko Suomeen kiitos. On ilmeistä, että tarvitsemme uutta otetta perheiden hyvinvoinnin tukemiseen. Suomalaiset vanhemmat ovat maailman uupuneimpien joukossa. Nuorten mielenterveyden oireilu on lisääntynyt tuntuvasti. Nykymeno ei voi jatkua.

Hyvinvointialueilla on syytä turvata oppilas- ja opiskeluhuollon resurssit, purkaa perheneuvolan jonot, varmistaa järjestöjen arvokkaan työn jatko ja ryhtyä rakentamaan uutta kaikille tarjolla olevaa toimintaa murrosikäisten ja heidän vanhempiensa tukemiseksi. Muistakaa äänestää aluevaaleissa!