Turun DI-koulutus – hyvä vai huono uutinen?

Ministeri Saarikko on päättänyt myöntää Turun yliopistolle oikeuden kouluttaa kone- ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörejä. Onko se hyvä vai huono uutinen?

Lounais-Suomi on kärsinyt jo pidempään tiettyjen alojen osaajapulasta. Diplomi-insinöörien kouluttaminen paikan päällä tuo todennäköisesti helpotusta tähän. Tyypillisesti moni työllistyy ja asettuu asumaan opiskelupaikkakunnalleen. Alue- ja työvoimapoliittisista näkökulmista päätös on siis perusteltu.

Asia ei ole kuitenkaan aivan niin yksinkertainen.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka kulkevat käsi kädessä. Tavoitteena on, että yliopistoissa annetaan korkeatasoiseen tutkimukseen perustuvaa opetusta. Uusien koulutusalojen perustaminen ei ole mikään läpihuutojuttu, vaan se vaatii muun muassa ansioituneiden professorien rekrytointia. Pienessä maassa koulutuksen ja tutkimuksen sirpaloiminen ei välttämättä tuota parasta laatua.

Uusi DI-koulutus ei saa jäädä aluepoliittiseksi sivuosumaksi. Tavoitteena on oltava rakentaa laadukas ja kansainvälisessä vertailussa pärjäävä osa suomalaista tutkimus- ja koulutuskenttää. Siksi toivon, että Turun yliopisto ja alueen yritykset ovat valmiita panostamaan uusiin koulutus- ja tutkimusaloihin. Yliopistolta tämä edellyttää myös selkeiden painopisteiden valitsemista ja valmiutta jatkaa yhteistyötä muiden alan korkeakoulujen kanssa.

Nopeana ja käsittääkseni varsin toimivana ratkaisuna tuohon mainittuun osaajapulaan muut tekniikan alan korkeakoulut ovat ministeriön tuella järjestäneet tarvittavaa koulutusta alueella. Tämä on luonut toivottua yhteistyötä yli oppilaitos- ja paikkakuntarajojen. Tämän verkostomaisen yhteistyön tuleva rooli Turussa on nyt epäselvä, mutta luotan, että ministeriö ei heitä toimivia malleja romukoppaan.

Hallitusohjelmassa olemme linjanneet, että korkeakoulujen rahoitus on ennakoitavaa ja läpinäkyvää. Lisärahalle on viime vuosien leikkausten jälkeen suuri tarve ihan jokaisessa korkeakoulussa, ja koulutusmäärien ohella laatu on jatkossakin aivan keskeinen ohjenuora rahan jakamisessa. Mistään ohituskaistasta valtion rahapussille tässä ratkaisussa ei siis ole kysymys.

En tyrmää tehtyä ratkaisua, mutta ihan vielä en sitä juhlikaan. Moni asia on vielä auki. Selvää on, että hallitus on sitoutunut edistämään korkeatasoista tutkimusta ja koulutusta. Siitä on pidettävä kiinni myös tämän päätöksen toimeenpanossa.