Tulevaisuuden Vihreät on toivon ja ratkaisujen puolue

Haen Vihreiden puheenjohtajaksi, sillä uskon tähän liikkeeseen. Meillä on kaikki mahdollisuudet voittaa ihmisten luottamus takaisin ja kasvaa entistä vaikuttavammaksi.

Se ei tapahdu itsestään, vaan vaatii kovaa työtä, selkeää suunnitelmaa ja yhdessä tekemistä. Enää ei ole varaa painaa torkkunappia. On aika herätä horroksesta ja käynnistää puolueen uusi alku. Nyt tarvitaan toivoa, tarmoa ja tuloksia. 

Tätä uudistustyötä olen koko sydämestäni valmis luotsaamaan.

Näin lähtisin rakentamaan muutosta ja tulevaisuuden Vihreitä:

🌍 Olemme kirkas ääni luonnon, tasa-arvon ja tulevaisuuden puolesta. Jatkossa tunnistamme aiempaa paremmin, että moni kokee turvattomuutta, kun maailma ympärillä muuttuu. Valtaamme takaisin roolimme johtavana koulutus- ja tiedepuolueena, tarjoamme uskottavat ratkaisut hyvinvointivaltion tulevaisuuden turvaamiseen ja lunastamme paikkamme uudistavan ja inhimillisen talouspolitiikan tekijöinä.

💚 Kirkastamme visiomme vihreästä Suomesta. Tarjoamme yksittäisten tavoitteiden sijaan kokonaisen vaihtoehdon siitä, mihin suuntaan haluamme Suomea viedä ja millaista maailmaa rakentaa. Tavoitteena on, että visiomme on varteenotettava päävaihtoehto tulevissa vaaleissa. Olemme toivoa ja ratkaisuja luova tulevaisuuspuolue ja yhteiskuntaa uudistava voima.

📣 Otamme johtajuutta julkisessa keskustelussa. Raivaamme tilaa uusille aiheille. Teemme avauksia, jotka herättävät keskustelua kahvipöydissä ja luottamusta ihmisissä. Toisaalta tartumme jo käynnissä oleviin keskusteluihin ja tuomme pöytään omat ratkaisumme. 

💬 Olemme kekseliäitä ja rohkeita. Ruokimme uusien ideoiden kulttuuria omassa aatteellisessa työssämme. Uudet ajatukset syntyvät harvoin tyhjiössä – siksi vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan, järjestöjen, yritysten, tutkijoiden, taiteilijoiden, aktivistien ja asiantuntijoiden kanssa on meille elintärkeää.

😎 Laajennamme aiheiden ja ihmisten kirjoa, josta meidät tunnetaan. Heittäydymme kohtaamisiin ja keskusteluihin kaikenlaisten ihmisten kanssa. Opimme uutta ja teemme asioita yhdessä ihmisten kanssa kyläyhteisöissä, kansalaisjärjestöissä, yrityksissä ja yhteiskunnan nurjalla puolella. Murtaudumme ulos ahtaista lokeroista, joihin olemme monien silmissä joutuneet.

Tämä teksti käsittelee puolueen aatteellista työtä ja poliittisia linjauksia. Puolueen johtamisen, järjestötoiminnan, viestinnän ja toimintakulttuurin kehittämistä olen käsitellyt laajemmin puolueen muutosohjelmassa.

Tulevaisuuden Vihreät

 1. Puolustaa luotettavasti luontoa ja ilmastoa.
 2. Uskoo koulutuksen, taiteen ja tieteen maailmaa muuttavaan voimaan.
 3. Uudistaa taloutta ja hyvinvointivaltiota.
 4. Työskentelee tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta.
 5. Rakentaa rauhaa ja turvallisuutta.
 6. On toinen jalka tukevasti tulevaisuudessa.
 7. Yhdistää ihmisiä ja saa aikaan muutosta.

1. Tulevaisuuden Vihreät on luotettavasti luonnon ja ilmaston puolella

Suojelemme kaikkein arvokkainta. Planeetan pelastaminen on meille prioriteetti numero yksi. 

 • Puolustamme Suomen ainutlaatuista luontoa, ratkaisemme uutterasti ilmastokriisiä ja puutumme luonnonvarojen ylikulutukseen. Teemme ympäristön kannalta kestävistä valinnoista mutkattomia ja kannattavia niin yksilöille kuin yrityksille. 
 • Puhdas ilmasto ja ympäristö ovat taloudellisen toiminnan elinehtoja. Suomen uskottava ja johdonmukainen ilmastopolitiikka antaa meille selkänojan vaatia samaa myös muilta maailman mailta. Suomalaisilla yrityksillä on kaikki mahdollisuudet kehittää ratkaisuja, joita koko maailma janoaa. Ilmastoasioissa ne ovat jo edelläkävijöitä. Seuraavaksi yritykset on saatava mukaan turvaamaan luonnon monimuotoisuutta.
 • Rakennamme liittolaisuutta kaikkien luonnosta ja ilmastosta huolta kantavien kanssa. Kutsumme mukaan muiden puolueiden vihertävästi ajattelevat, asiantuntijat, aktivistit, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöt, metsänomistajat, kalastajat sekä ihan tavalliset luonnonystävät ja luonnossa kulkijat maaseudulta, kylistä ja kaupungeista.
 • Metsät ovat meille suomalaisille rakkaita ja samalla myös toimeentulon lähde monelle. Tasapaino luonnon ja talouden välillä on löydettävissä. Suojellaan valtion vanhat metsät ja ohjataan siirtymää luonnon kannalta kestävään metsätalouteen ja jatkuvan kasvatuksen menetelmiin. Luodaan metsänomistajille mahdollisuus saada tuloja myös hiiltä sitomalla ja luontoarvoja vaalimalla.
 • Vihreissä kunnianhimoinen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka yhdistyy luontevasti köyhyyden torjuntaan, elinkeinopolitiikkaan ja talouden uudistamiseen. Juuri sen kaltaista ajattelua tässä ajassa tarvitaan. Maailmaa voidaan muuttaa paremmaksi ja se voidaan tehdä niin, että kaikki pysyvät muutoksessa mukana.

2. Tulevaisuuden Vihreät on johtava koulutuspuolue

Luotamme koulutuksen, taiteen ja tieteen maailmaa muuttavaan voimaan. 

 • Laadukas koulutus on sekä tasa-arvon että työllisyyden vankkumaton tukipilari, joka luo perustan Suomen menestykselle ja ihmisten hyvinvoinnille. Kyse ei ole vain osaamisen, tiedon ja taitojen kartuttamisesta, vaan myös ihmisenä kasvamisesta, yhteisöön kuulumisesta ja uuden luomisesta. Puolustamme tinkimättömästi tasa-arvoista koulutusta, vapaata tiedettä ja monipuolista kulttuuria.
 • Jos ja kun haluamme olla johtava koulutuspuolue, pelkkä puhe koulutuspanostuksista tai koulutusleikkausten vastavoimana toimiminen ei riitä. Meillä on oltava uskottava visio koulutuksen kehittämisestä. 
 • Merkittäviä kehityskulkuja, kuten teknologian nopeaa kehitystä, väestörakenteen muutoksia, kansainvälisyyttä tai ympäristökriisejä ei voi ohittaa. Kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille on luotava puitteet ja työrauha tehdä työnsä laadukkaasti, kehittää omaa osaamistaan sekä osallistua pitkäjänteiseen kehittämiseen.
 • Laadukas varhaiskasvatus ei saa olla vain sanahelinää. Varhaiskasvatuksessa akuutti tulipalo liittyy henkilöstön hyvinvointiin ja saatavuuteen. Työolot on saatava kuntoon, jotta varhaiskasvatuksen ammattilaiset jaksavat ja haluavat tehdä työtään. Vanhempien on voitava luottaa siihen, että päiväkotipäivät ovat turvallisia. Ryhmäkokojen pienentäminen ja avustavan henkilökunnan lisääminen ovat esimerkkejä tarvittavista keinoista. Samaan aikaan yhä useamman lapsen olisi hyvä päästä varhaiskasvatuksen piiriin.
 • Kun opettajalla on aikaa huomata takarivin hiljainen, luoda yhteys rasavilliin, kannustaa nopeampaa oppijaa ja rohkaista hitaammin hoksaavaa, ihmeitä voi tapahtua. Ja niitä tapahtuu suomalaisessa peruskoulussa joka ikinen päivä. Peruskouluissa on laitettava perusasiat kuntoon, lisättävä oppitunteja ja korjattava oppimisen tuki. Meidän on huolehdittava, että peruskoulussa opettajilla on aikaa opettaa ja olla läsnä, ja että oppilaat saavat perustietojen ja -taitojen lisäksi tarvitsemansa tuen ja apua oman jatkopolun pohdintaan.
 • Ammatillinen koulutus ja lukio ovat viimeisiä hetkiä saada koppia koko ikäluokasta, joten tilaisuutta tukea oman polun löytämisessä ei tule hukata. Oppilaitoksia on patistettava huolehtimaan opiskelijoiden hyvinvoinnista ja oppimisen tuesta. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen saavutettavuudesta, laadusta ja riittävästä lähiopetuksesta tulee huolehtia. 
 • Maksuton koulutus on tasa-arvoisen koulutusjärjestelmämme kivijalka. Maksuttomuus turvaa aidosti yhdenvertaisia mahdollisuuksia kouluttautua ja löytää oma polkunsa. Suomalaisten koulutustasoa kuuluu nostaa, eikä se käy rajaamalla tutkinnon suorittamista vain maksukykyisille.
 • Korkeakoulupolitiikan on oltava johdonmukaista, ennakoitavaa ja pitkäjänteistä. Korkeakouluissa työskentelevien ja siellä opiskelevien ihmisten on voitava luottaa siihen, että valtiovalta ei hötkyile. Meidän on tärkeää tukea korkeakoulujen laatua ja omia vahvuuksia, helpottaa nuorten pääsyä korkeakoulutukseen sekä vastata eri alojen ja alueiden osaajapulaan.
 • Tieteen vapaus, kansainvälisesti kilpailukykyinen tutkimus ja niihin vahvasti nojaava laadukas koulutus tuottavat osaamisen, ymmärryksen, tiedon ja innovaatioiden lisäksi myös hyvinvointia ja kestävää kasvua. Tutkimukseen ja tieteeseen on panostettava.

3. Tulevaisuuden Vihreät uudistaa taloutta ja hyvinvointivaltiota

Emme tyydy siihen, miten asiat ovat nyt. 

 • Uudistamme taloutta inhimillisesti ja tuomme sen maapallon asettamiin raameihin. Asetamme ympäristön tärvelemiselle asianmukaisen hintalapun. Edistämme reilua kilpailua ja toimivia markkinoita, jotta kaikenkokoisilla yrityksillä on mahdollisuus menestyä. Emme roiku vanhentuneissa rakenteissa, vaan haluamme huolehtia, että taloutemme on sekä inhimillinen että iskunkestävä. Kestävä talous ei polta loppuun ihmisiä eikä planeettaa.
 • Tuomme julkisen talouden tasapainoon, mutta teemme sen keinoilla, joiden hintalappu huomenna ei ole suurempi kuin tänään saatu säästö. Hyödynnämme koko työkalupakkia: järkeviä menoleikkauksia, kestäviä veroratkaisuja sekä taloutta ja työllisyyttä vahvistavia rakenteellisia uudistuksia.
 • Ymmärrämme uutta työtä ja uudistamme sosiaaliturvan 2020-luvulle. Rakennamme polkua kohti perustuloa ja päivitämme sosiaaliturvan käyttöliittymän niin, että ihmisen mahdollisuus hallita omaa talouttaan vahvistuu, kannustinloukkujen purkaminen helpottuu ja työn vastaanottamisen kynnys madaltuu. Uudistamme ansioturvaa ja tuomme kaikki tulomuodot ja ihmiset sen suhteen samalle viivalle. Ennaltaehkäisemme mielenterveyssyistä johtuvaa työkyvyttömyyttä.
 • Torjumme köyhyyttä tehokkaasti emmekä tieten tahtoen kasvata tuloeroja. Tuloerojen pitäminen aisoissa on paitsi inhimillistä, myös taloudellisesti järkevää politiikkaa. Eriarvoisuuden vähentäminen edistää yhteiskuntarauhaa, hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta. Samalla on varmistettava, että kannustimet esimerkiksi vaativampiin töihin hakeutumiseen tai riskinottoon yrittäjänä säilyvät.
 • Ratkomme sote-alan kriisiä ja huolehdimme, että meillä on hyvinvointivaltio huomennakin. Varmistamme, että apua ja hoitoa saa ajoissa. Panostamme radikaalisti ennaltaehkäisyyn, esimerkiksi lapsiperheiden tukeen, nuorten mielenterveyspalveluihin ja ikäihmisten toimintakyvyn vahvistamiseen. Hyödynnämme moniammatillista yhteistyötä, teknologiaa sekä kolmatta ja yksityistä sektoria fiksusti. Samalla hillitsemme sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuspaineita. Ratkomme eri aloja kurittavaa työvoimapulaa ennen kaikkea kohentamalla palkkausta, työoloja ja toimenkuvia, mutta myös lisäämällä koulutusta ja työperäistä maahanmuuttoa.

4. Tulevaisuuden Vihreät puolustaa tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia

Teemme herkeämättä työtä tasa-arvoisen ja turvallisen tulevaisuuden puolesta ihan jokaiselle. 

 • Maailma, jossa jokainen voi olla turvallisesti oma itsensä, on parempi meille kaikille. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, häirintää tai rasismia ja toimimme aktiivisesti sen poistamiseksi. 
 • Puutumme kaikenlaisiin tasa-arvo-ongelmiin, kuten selittämättömiin palkkaeroihin, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, isien vähättelyyn vanhempina ja vain miehiä velvoittavaan asepalvelukseen.
 • Teemme töitä ihmisoikeusloukkauksien korjaamiseksi ja seksuaalioikeuksien vahvistamiseksi sekä Suomessa että maailmalla. Erilaisten vähemmistöjen ja sorrettujen oikeuksien puolustaminen on ollut osa Vihreiden politiikkaa puolueen alkuajoista asti. 

5. Tulevaisuuden Vihreät rakentaa rauhaa ja turvallisuutta

Haemme rajat ylittäviin ongelmiin rajat ylittäviä ratkaisuja. Rakennamme maailmaa, joka on reilu niillekin, joilla on vähän. Olemme eurooppalainen ja kansainvälinen puolue. 

 • Rakennamme vahvaa Euroopan unionia. EU on solidaarinen arvoyhteisö, historiallisen onnistunut rauhanprojekti ja kokoaan suurempi vaikuttaja. Kiukuttelemalla ei yhteisessä kerhossa saa mitään aikaan. Suomen on oltava rakentava ja ratkaisukeskeinen toimija EU:ssa. Kun EU onnistuu, me onnistumme.
 • Vihreiden juuret ovat kansainvälisessä liikkeessä. Kansainvälisyys ja vastuunkanto ihmisistä maailman eri kolkissa kulkevat meillä verissä. Ihmisoikeuksien puolustaminen on ulkopolitiikan kovaa ydintä ja myös reaalipolitiikkaa. Ihmisoikeudet luovat vakautta ja vapautta maailmaan. Se on paitsi oikeudenmukaista, myös pienen maan turva.
 • Emme käännä selkäämme maailmalle. Puolustamme kehitysyhteistyötä ja pakolaisten auttamista. Vahvistamme kokonaisturvallisuutta. Rakennamme vastuullista ja aktiivista Nato-Suomea, joka on valmis auttamaan muita hädän hetkellä.

6. Tulevaisuuden Vihreät on toinen jalka tukevasti tulevaisuudessa

Olemme kartalla maailman muutoksista ja tuomme pöytään ratkaisut, joilla kaikki pysyvät muutoksissa mukana. Tartumme teknologian mahdollisuuksiin ja tunnistamme uhat ajoissa. Emme arkaile nostaa esiin aiheita, joita muut vielä välttelevät.

 • Esimerkiksi tekoälyn nopea kehitys koskettaa työtä, oppimista, terveydenhoitoa, turvallisuutta – kaikkia yhteiskunnan osa-alueita. Olemme etujoukoissa sanoittamassa tätä murrosta ja luomassa ajantasaista työkalupakkia, jotta teknologian tarjoamat mahdollisuudet eivät mene sivu suun, uhat ja riskit pysyvät aisoissa ja hyödyt jakautuvat eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

7. Tulevaisuuden Vihreät rakentaa siltoja yhteiskuntaan

Meille on tärkeämpää saada aikaan tuloksia kuin olla yksin oikeassa.

 • Puolustamme väkevästi kantojamme, mutta pyrimme rakentamaan siltoja ja kompromisseja. Olemme sitkeitä ja rohkeita, uudistusmielisiä ja reiluja, ratkaisukeskeisiä ja tarvittaessa tinkimättömiä. Politiikkamme nojaa vahvaan arvopohjaan ja tutkittuun tietoon. 
 • Vihreiden juuret ovat moninaisissa kansalaisliikkeissä. Vihreä liike kokosi aikanaan yhteen ympäristönsuojelijat, vammaisaktivistit, feministit, nuorliberaalit, rauhanaktivistit ja ihmisoikeuksien puolustajat. Tänä päivänäkin Vihreiden tulee olla liike, joka kutsuu mukaan ja kokoaa yhteen erilaisia ihmisiä, jotka haluavat muuttaa maailmaa yhdessä. Vihreissä asiantuntemus ja aktivismi lyövät kättä päälle.
 • Palautamme syvällisen ajatustyön ja parhaan argumentin periaatteen oman aatteellisen työmme ytimeen. Ilman omaa ajattelua ja visiota tulevaisuudesta kaikki viestintä kaikuu onttona. Meitä yhdistävien asioiden lista on painavampi, kuin meitä erottavien. Silti on tärkeää, että osaamme olla reippaastikin montaa mieltä ja väittelemme vilkkaasti parhaista keinoista saavuttaa tavoitteitamme. Ilman aatteellisia kiistoja puolue pysähtyy. Arvostetaan moninaisuutta omissa joukoissamme eikä pelätä näyttää sitä ulospäin.