Transih­misten häpeällisen kohtelun on loputtava

Transihmisten asema Suomessa on ollut vaikea jo pitkään. Hyvinvointivaltio ei ole onnistunut pitämään huolta kaikkien ihmisten tasa-arvoisista oikeuksista, sillä Suomi on saanut transihmisten oikeuksien loukkaamisesta useita huomautuksia. Viimeisin kolaus transihmisten oikeuksiin tuli, kun Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko julkaisi uudet suositukset transihmisten terveydenhuoltoon.

Uudet suositukset uhkaavat entisestään heikentää trans- ja muunsukupuolisten oikeuksia sukupuolenkorjausprosessiin. Pääsy palveluihin vaikeutuu, kun suositukset antavat terveyskeskuksille portinvartijan aseman hoitoihin pääsemisessä. Lisäksi ongelmallista on, että sukupuolen korjausprosessiin tarvittavan diagnoosin myöntämiseen voisi kulua jopa vuosi. Suositukset ovat ristiriidassa kansainvälisten järjestöjen, kuten WHO:n, suositusten kanssa.

Hoitosuositukset antavat raamit sille, miten transihmisten hoitoja toteutetaan Suomessa. Suosituksia laativa palveluvalikoimaneuvosto ei ole poliitikkojen ohjailtavissa – eikä kuulukaan olla. Palkon tulee perustaa suosituksensa tuoreimpaan tutkimustietoon, vallitseviin lakeihin ja asetuksiin sekä kansainvälisiin suosituksiin. Juuri transihmisten terveyspalveluiden saatavuudesta päätettäessä myös transihmisten oman äänen ja heitä edustavien järjestöjen asiantuntemuksen olisi kuuluttava suosituksissa.

Nyt vaikuttaa siltä, että näin ei ole tapahtunut.

Transihmisten oikeuksien heikentämistä ei voi hyväksyä. Yhteiskunnan tulee luottaa sukupuolen korjausprosessia läpikäyviin ihmisiin ja tarjota heidän tarvitsemaansa tukea ja hoitoa. Vastaavasti transihmisten on voitava luottaa siihen, että heidän kohtaamansa terveydenhuollon ammattilaiset ovat perehtyneitä sukupuolenkorjausta koskeviin prosesseihin ja sitoutuneita syrjimättömyyteen. Asenteellisuus ei ole tätä päivää.

Lisäksi lainsäädäntö on viipymättä uudistettava ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Sosiaali- ja terveysministeriön on kiirehdittävä asian valmistelua. Häpeällinen sterilisaatiopakko on poistettava ja juridinen sukupuoli on voitava korjata omalla ilmoituksella. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään on tuettava yksilöllisesti ja oikea-aikaisesti. Vihreiden tavoitteena on lisäksi sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten juridisen aseman parantaminen – itsemääräämisoikeus kuuluu myös alaikäisille.

Translaki on uudistettava mahdollisimman ripeästi. Transihmisten kokema syrjintä on vakava ihmisoikeusloukkaus, jonka edessä ei voida hiljentyä.