Tiedote: Sosiaali- ja terveyslautakunta haluaa kohentaa lasten ja nuorten palveluita

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta on yksimielisesti päättänyt esittää 1,2 miljoonaan euron määrärahalisäystä koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajien ja -lääkärien määrän lisäämiseen, lastenpsykiatrian avohoitopalveluiden saatavuuden parantamiseen sekä nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi lisäksi, että vuoden 2018 talousarviossa tulee varmistaa, että vanhusten pitkäaikaishoidon paikkojen määrä on tarpeeseen nähden riittävä, jotta ikääntyville espoolaisille pystytään tarvittaessa varmistamaan sujuva pääsy tehostetun palveluasumisen piiriin ja että vammaispalvelujen saatavuus paranee.

”Yksimielinen päätös on vahva viesti lautakunnalta. On tärkeää, että kynnys hakeutua ja päästä esimerkiksi kouluterveydenhoitajan puheille on mahdollisimman matala. Tässä meillä on petrattavaa. Ammatillisen koulutuksen muutokset lisäävät palvelutarvetta, kun opiskelijahuollon piiriin tulee enemmän porukkaa”, perustelee sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö (vihr).

”Lastenpsykiatrian avohuollon ja nuorten mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut. Palvelut ovat tehokkaita, mutta niihin on aivan liian pitkät jonot. Tähän haluamme puuttua”, sanoo lautakunnan varapuheenjohtaja Kristiina Mustakallio (kok).

”On erittäin hienoa, että sosiaali- ja terveyslautakunnalla on vahva yhteinen tahto parantaa edelleen lasten, nuorten ja perheiden palveluja, ikäihmisten ja vammaisten palveluja unohtamatta”, sanoo lautakunnan varapuheenjohtaja Johanna Värmälä (sd).

Seuraavaksi on vuorossa valtuustoryhmien väliset neuvottelut vuoden 2018 talousarviosta. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta joulukuussa.