Tiedote: Opiskelijoiden osallisuus varmistettava Opetushallituksen johtokunnassa

Kansanedustaja Saara Hyrkkö (vihr.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanosta ja opiskelijoiden osallisuudesta. Valtioneuvosto vahvisti torstaina johtokunnan kokoonpanon. Edellisestä johtokunnasta poiketen ammattiin opiskelevat ja lukiolaiset ovat edustettuna johtokunnassa vuorovuosina.

– Rinteen hallitusohjelman ”Osaava ja osallistava Suomi”-otsikon valossa olisin toivonut opiskelijoiden osallisuuden pysyvän samalla tasolla kuin edellisessä johtokunnassa. Valitettavasti ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten edustusta kuitenkin kavennettiin ja siksi nyt on erityisen tärkeä varmistaa, että opiskelijoiden ääni kuuluu entistä vahvemmin muita reittejä pitkin, Hyrkkö toteaa.

Opetushallituksen johtokuntaan nimitetään yhteisöjä ja järjestöjä, jotka edustavat laajasti koulutusta, opetusta ja yhteiskuntaa. Julkisuudessa ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten niputtamista yhdelle paikalle on perusteltu johtokunnan rajallisella paikkamäärällä. Hallituspuolueita on tällä kaudella enemmän kuin edellisellä.Opetushallituksen johtokunnan koko on kuitenkin valtioneuvoston asetuksella hallituksen omissa käsissä.

–  Valtioneuvoston on tärkeää seurata opiskelijoiden osallisuuden toteutumista ja tarvittaessa arvioida nyt tehtyä päätöstä uudelleen esimerkiksi hallituskauden puolivälissä, Hyrkkö ehdottaa.

Johtokunnan tehtävänä on muun muassa osallistua Opetushallituksen toiminnan kehittämiseen, seurata ja arvioida opetussuunnitelmien perusteiden uudistamista ja kehittämistä sekä ratkaista Opetushallitukselle kuuluvat koulutuspoliittisesti merkittävät asiat.

Hyrkkö kysyy kirjallisessa kysymyksessään, aikooko hallitus arvioida nyt tehtyä päätöstä hallituskauden puolivälissä sekä millä keinoilla hallitus aikoo varmistaa, että sekä lukiolaisten että ammattiin opiskelevien ääni kuuluu Opetushallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa ja linjauksissa.