Tehdään tasa-arvosta totta

Haluan, että tässä maassa jokaisella on vapaus olla oma itsensä, ilman pelkoa syrjinnästä, häirinnästä tai rasismista. Että jokaisella on aidosti mahdollisuus etsiä oma polkunsa, löytää oma juttunsa ja edetä elämässä. Että esimerkiksi sukupuoli on lattia, jolta ponnistaa – ei katto, johon törmää. Siksi olen feministi.

Viime vuodet ovat osoittaneet, että tasa-arvo ei etene itsestään. Ei riitä, että hallitusohjelmaan kirjataan naisten ja miesten olevan jo Suomessa tasa-arvoisia. Maine tasa-arvon mallimaana ei oikeuta sulkemaan silmiä tämän päivän epäkohdilta. Siksi tarvitsemme eduskunnan ja hallituksen, joilla on pokkaa tehdä feminististä politiikkaa.

Mitä se tarkoittaa? Aloitetaan näistä:

Uudistetaan perhevapaat niin, että hoitovastuu jakautuu tasaisemmin ja perheiden arki helpottuu. Perhevapaauudistuksen tavoitteeksi on otettava tasa-arvon vahvistaminen ja joustojen lisääminen. Tämä parantaisi naisten asemaa työelämässä, vahvistaisi isien asemaa kotona ja antaisi lapselle mahdollisuuden tutustua läheisesti kaikkiin vanhempiinsa. Perhevapaajärjestelmän on kannustettava jakamaan vapaat tasa-arvoisesti kaikkien vanhempien kesken. Uudistus tarvitaan myös, jotta työnantajien asenteet isien käyttämiä perhevapaita kohtaan saadaan päivitettyä tälle vuosituhannelle.

Palautetaan lasten tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen. Lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ei saa olla kiinni vanhemman lompakon paksuudesta tai työmarkkinatilanteesta. Espoossa torjuimme päivähoito-oikeuden rajauksen yhden äänen erolla kaupunginvaltuustossa. Nykyhallituksen tekemä leikkaus subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen on peruttava koko maassa. Samalla on myös vahvistettava varhaiskasvatuksen laatua ja turvattava pienet ryhmäkoot.

Puututaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja turvataan jokaisen ihmisen oikeus koskemattomuuteen. Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen räikeimpiä ihmisoikeusongelmia. Joka kolmas nainen kokee perheväkivaltaa eikä turvakoteja ole tarpeeksi. Siihen on viimein saatava muutos. Viedään läpi Suostumus2018-kansalaisaloite eli määritellään rikoslaissa raiskaus suostumuksen puutteen kautta. Vahvistetaan poliisin resursseja, jotta seksuaalirikokset ja vihapuherikokset tutkitaan ja tuomitaan.

Uudistetaan translaki ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Sukupuolta on voitava korjata omalla ilmoituksella ja esimerkiksi vaatimukset lisääntymiskyvyttömyydestä ja pysyvästä sukupuoliroolissa elämisestä on poistettava. Sukupuolen korjaamisessa on erotettava lääketieteellinen ja juridinen prosessi toisistaan, ja oikeudellinen sukupuoli on voitava korjata jo alaikäisenä. Translasten asemaa tulee parantaa ja esimerkiksi murrosikää lykkäävien blokkerihoitojen saatavuutta kohentaa. Lisäksi tulee olla mahdollisuus valita kolmas vaihtoehto juridiseksi sukupuoleksi.

Autetaan tyttöjä ja naisia maailmalla. Kehitysyhteistyön määrärahoja on vähennetty, ja ne leikkaukset ovat osuneet maailman köyhimpiin ja haavoittuvimpiin ihmisiin. Nostetaan kehitysyhteistyön rahoitus 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Helpotetaan turvapaikanhakijoina Suomeen tulleiden perheenyhdistämistä, jotta hädänalaiset ihmiset pääsevät turvaan ja koko perheen kotoutuminen Suomeen on sujuvampaa. Moninkertaistetaan pakolaiskiintiö, jotta ihmiset pääsevät pois sodan jaloista.

Puretaan työelämän syrjintää ja otetaan määrätietoinen suunta kohti palkkatasa-arvoa. Toteutetaan hallituskauden mittainen toimenpideohjelma työelämän epätasa-arvon kitkemiseksi ja palkkatasa-arvon toteutumiseksi. Puhutaan palkoista rohkeasti ja puututaan syrjivään toimintaan työpaikoilla. Lisätään anonyymiä rekrytointia, jotta valitsijoiden tiedostamattomat ennakkoluulot eivät pääse valintaprosessin ensi vaiheessa vaikuttamaan.

Tasa-arvon toteutuminen edellyttää muutoksia asenteisiin, mutta myös lakeihin. Siksi eduskuntaan tarvitaan tinkimättömiä tasa-arvon puolustajia, joille feminismi ei ole kirosana, vaan tapa muuttaa maailmaa paremmaksi meille kaikille. Muista äänestää sunnuntaina!