Tehdään koulutuksen kunnianpalautus

Suomen menestysresepti on sisältänyt paljon peruskoulua, reilusti maksutonta koulutusta, oivaltavaa tutkimusta, uusia innovaatioita, vahvaa sivistyksen arvostamista ja rahtusen rohkeutta. Siitä on syntynyt kotimainen koulutus – ja siihen meidän on panostettava jatkossa entistä enemmän.

Meidän on tehtävä koulutuksen kunnianpalautus, koska koulutus on ennen muuta sijoitus, ei kuluerä. Koulutukseen on satsattava miljardi, jotta päättyneellä hallituskaudella tehtyjä armottomia leikkauksia voidaan paikata ja koulutuksen laatua ja tasa-arvoisuutta entisestään vahvistaa. Opettajille ja opiskelijoille on viimein annettava työrauha, ja tieteen perusrahoitus on turvattava.

Meidän tulee tehdä kaikkemme sen puolesta, että varmistamme jokaiselle mahdollisuuden laadukkaaseen koulutukseen. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus opiskella niin pitkälle kuin mielenkiintoa ja rahkeita riittää. Kenenkään koulupolku ei saa katketa vanhempien rahapussin paksuuteen, ja opiskelijan on voitava keskittyä opiskeluun ilman jatkuvaa huolta toimeentulosta.

Laadukkaan koulutuksen eteen on tehtävä päätöksiä pian. Aloittaisin itse seuraavista:

Palautetaan lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen ja turvataan pienet ryhmäkoot. On helpompi rakentaa ehjiä lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia. Laadukas varhaiskasvatus on tutkitusti tehokas keino edistää lasten hyvinvointia ja torjua eriarvoisuutta. Leikkaus lasten päivähoito-oikeudesta osuu kovimmin juuri niiden lasten arkeen, jotka eniten tarvitsevat vakautta ja tukea kasvamiseen. Pienissä ryhmissä lasten on mahdollista olla aidosti oma itsensä ja saada tarvitsemaansa tukea.

Tehdään toisen asteen koulutuksesta aidosti maksutonta. Opetushallituksen selvityksen mukaan jopa joka kolmannella lukiolaisella on taloudellisia vaikeuksia. Lukio voi maksaa opiskelijalle jopa 2500 euroa, amiksessa kulut vaihtelevat. Nuorilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella toisella asteella. Siksi toisen asteen koulutuksesta tulisi tehdä aidosti maksutonta, ja maksuttomien työvälineiden lisäksi tulisi selvittää esimerkiksi kirjastojen mahdollisuutta tarjota oppimateriaaleja lainaksi nykyistä laajemmin yliopistojen kirjastojen tapaan.

Taataan jokaiselle toisen asteen tutkinto. Vain peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on 40 prosenttia. Nykyajan työmarkkinoilla on vaikeaa pärjätä ilman toisen asteen tutkintoa. Tarvitsemme lisää tukea peruskoulun ja toisen asteen väliseen nivelvaiheeseen niille, jotka ovat vaarassa pudota opintieltä. Koulutuspaikkoja on oltava riittävästi ja alan vaihtamisen on oltava sujuvaa, jos valinta ei osu ekalla kerralla oikeaan. Ammatillisen koulutuksen ja lukion rahoitusta on vahvistettava, jotta opetuksen laatu voidaan turvata. Yksilöllisen ohjauksen lisäksi kannattaa panostaa myös oppilaitosten yhteisöllisyyteen. Lisäksi on varmistettava, että peruskoulu antaa jokaiselle riittävät tiedot ja taidot toisen asteen koulutuksessa pärjäämiseen.

Vahvistetaan korkeakoulujen rahoitusta ja pidetään kiinni maksuttomasta koulutuksesta. Jokaisella on oltava taustastaan riippumatta mahdollisuus kehittää osaamistaan ja oppia uutta läpi elämän. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta ja aloituspaikkoja on lisättävä. Kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksuista kannattaa luopua, jotta voimme houkutella Suomeen tulevaisuuden kovia osaajia. Maksuttomalla koulutuksella takaamme, ettei kenenkään tarvitse punnita tulevaisuuden suunnitelmiaan rahoja laskemalla.

Luodaan uusia tapoja jatkaa oppimista läpi elämän. Maailman muuttuessa oman osaamisen päivittäminen tulee ajankohtaiseksi entistä useammalle. Parannetaan sekä jo työelämässä olevien että työelämän ulkopuolelle joutuneiden mahdollisuuksia täydentää omaa osaamistaan ja opiskella tarvittaessa kokonaan uusi ammatti. Luodaan yhdessä korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöjen kanssa malli jatkuvan oppimiseen ja täydennyskoulutukseen kannustavalle osaamisturvalle.

Panostetaan tutkimukseen ja turvataan sen perusrahoitus. Tutkijoille ja tieteentekijöille on viimein taattava työrauha ja mahdollisuus tehdä työtään pitkäjänteisesti. Sen sijaan, että rahoittaisimme vain lyhyen aikavälin taloudellisia intressejä palvelevaa tutkimusta, on luotava mahdollisuuksia tehdä luovaa tutkimusta katse pitkällä horisontissa. Vain siten voimme keksiä aidosti uutta ja ratkoa esimerkiksi ilmastonmuutoksen kaltaisia viheliäisiä ongelmia. Vapaalle tieteelle ja tutkimukselle on annettava arvoa niin julkisessa keskustelussa kuin päätöksenteossakin.

Korotetaan opintorahaa. Opiskelijoita on kyykytetty riittävästi. Sipilän hallitukselta on ollut arvovalinta leikata opiskelijoiden toimeentulosta, kun samalla rahaa on riittänyt muun muassa ympäristölle haitallisten tukien jatkamiseen. Opintotuen kiristykset eivät anna mahdollisuutta tehdä virheitä tai valita uudelleen, vaan pikemminkin pakottavat opiskelijat entistä ahtaampaan rakoon. Yhdenkään ihmisryhmän sosiaaliturvaa ei voi pompotella tai myllertää jatkuvasti. Opiskelijoille on turvattava riittävä toimeentulo ja mahdollisuus keskittyä täysillä opintoihinsa.

Koulutuksella on valtava merkitys maamme suunnalle. Taannummeko kilpailemaan vain palkkoja ja kustannuksia polkemalla vai pyrimmekö pärjäämään vahvalla osaamisella? Koulutuksella voimme taklata monia meitä kohtaavia uhkia: torjua ilmastonmuutosta, ehkäistä syrjäytymistä ja nostaa ihmisiä mukaan työelämään.

Minulle koulutus on aina ollut sydämen asia ja olen tehnyt sen eteen töitä vuosikausia. Nykyisessä työssäni Suomen Lukiolaisten Liiton pääsihteerinä olen nähnyt jälleen läheltä sen, millainen voima ja merkitys koulutuksella on nuorille. Siksi on mielettömän tärkeää, ettemme päästä ketään putoamaan koulutuksen ulkopuolelle ennen toisen asteen tutkintoa.

Haluan olla rakentamassa sellaista Suomea, jossa jokaisella on mahdollisuus tavoitella unelmiaan. Siinä koulutus on avainasemassa. Pidetään huolta, että voimme olla koulutuksestamme ylpeitä myös tulevina vuosikymmeninä. Valinta on sinun.