Talousarvioaloite: Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden laajentaminen

Mielenterveysongelmat ovat suomalainen kansantauti. Ne ovat yleisin syy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. Myös mielenterveydestä johtuvien sairauspoissaolojen määrä on yli tuplaantunut vain muutamassa vuodessa. Koronakriisi on lisännyt ihmisten kokemaa kuormitusta, yksinäisyyttä ja uupumusta. Tiedämme aiemmista kriiseistä, että patoutunut tuen ja hoidon tarve saattaa tulla esiin vasta varsinaisen kriisin päättymisen jälkeen.

Kestävintä niin inhimillisesti kuin taloudellisesti on tarjota matalan kynnyksen palveluita huomattavasti nykyistä nopeammin, kattavammin ja joustavammin. Tällä hetkellä avun saaminen on aivan liian vaikeaa, hidasta ja jähmeää, vaikka jo keskusteluavulla tai lyhyellä terapiajaksolla voisi olla ratkaiseva merkitys ihmisen mielenterveyden kannalta. Monesti tällaista matalan kynnyksen apua on saatavilla hyvin heikosti. Pitkäkestoisempiin palveluihin kuten kuntouttavaan psykoterapiaan pääseminen taas on kohtuuttoman hidas, byrokraattinen ja kuormittava prosessi apua tarvitsevalle.

Apua tarvitsevalle on tärkeää, että apua saa oikea-aikaisesti ja oikeasta paikasta. Ison Omenan palvelutorin mielenterveys- ja päihdeklinikalta saa apua ilman ajanvarausta. Kynnys hakeutua Matinkylään avun äärelle voi kuitenkin olla korkea. Siksi vastaavaa palvelua olisi hyvä tarjota myös eri puolilla Espoota. Kriittisen tärkeää on myös varmistaa, että hoitopolku jatkuu mutkattomasti ja nopeasti myös ensikäynnin jälkeen.

Esitän talousarvioaloitteena, että vuoden 2022 talousarvioon sisällytetään tarvittavat määrärahat ilman ajanvarausta toimivien matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden laajentamiseksi sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden riittävien resurssien turvaamiseksi koronakriisin jälkihoitoa varten.